Nowa Era - Dla Ucznia
Nowa Era - Dla Ucznia
Nowa Era - Dla Ucznia
Nowa Era - Dla Ucznia
Zadanie 1 z 10
Zadanie 1 z 10
5 PUNKTÓW

Przyporządkuj zwroty w języku angielskim do właściwych znaczeń.

A
B