Nowa Era - Dla Ucznia
Nowa Era - Dla Ucznia
Nowa Era - Dla Ucznia
Nowa Era - Dla Ucznia
Zadanie 1 z 4
Zadanie 1 z 4
3 PUNKTY

Zapisz podane wyrazy w formie skróconej. Pamiętaj o właściwym użyciu kropki.

– dolar
– magister
– według
– między innymi

ZADANIE OTWARTE
arrow-down
  • Wykonaj zadanie samodzielnie, np. na kartce
  • Kliknij Sprawdź samodzielnie i porównaj swoje rozwiązanie z modelową odpowiedzią
  • Kliknij "Nie umiem" lub "Umiem"