Nowa Era - Dla Ucznia
Nowa Era - Dla Ucznia
Nowa Era - Dla Ucznia
Nowa Era - Dla Ucznia
Zadanie 1 z 4
Zadanie 1 z 4
5 PUNKTÓW

Przyporządkuj zwroty w języku angielskim do właściwych znaczeń.

A
B