Funkcja liniowa

 • Pojęcie funkcji liniowej

  • Funkcja liniowa, wzór, współczynniki, wykres
  • Współczynnik kierunkowy prostej przechodzącej przez dwa punkty o danych współrzędnych
 • Własności funkcji liniowej

  • Punkty przecięcia z osią OX i OY
  • Wartości dodatnie, wartości ujemne
  • Wartość największa, wartość najmniejsza
  • Monotoniczność funkcji liniowej
  • Interpretacja współczynnika kierunkowego – „stromość” prostej
  • Miejsce zerowe funkcji liniowej
  • Pęk prostych
 • Równoległość i prostopadłość prostych

  • Proste równoległe
  • Proste prostopadłe
 • Położenie dwóch prostych w układzie współrzędnych

  • Proste przecinające się
  • Proste równoległe i różne
  • Proste równoległe i pokrywające się
  • Interpretacja geometryczna układu równań liniowych
 • Równania prostej

  • Równanie kierunkowe prostej, wyznaczanie równania prostej przechodzącej przez dwa dane punkty
  • Równanie ogólne prostej
Strona wykorzystuje pliki cookie. Jeśli klikniesz "Rozumiem" - zgadzasz się na instalację marketingowych plików cookies w Twoim urządzeniu, w celu dostosowania naszych reklam do Twoich potrzeb. Zapoznaj się z pełną treścią zgody dostępną w opcji " Ustawienia".