Podoba Ci się? Załóż konto!

Wszystkie lekcje, fiszki, quizy, filmy i materiały dodatkowe są dostępne po zalogowaniu.

Komórka

Komórka to podstawowa jednostka strukturalna wszystkich organizmów, zdolna do wykonywania czynności życiowych.

 • Organizmy mogą być zbudowane z tylko jednej komórki, np. bakterie, lub z wielu komórek, np. zwierzęta, rośliny i grzyby.

Rodzaje komórek

 • Ze względu na obecność jądra komórkowego lub jego brak komórki dzielimy na:

 • • komórki prokariotyczne, czyli komórki bezjądrowe, których materiał genetyczny (DNA) jest ułożony luźno w cytozolu. Komórkami prokariotycznymi są komórki bakterii;

komórka prokariotyczna
komórka prokariotyczna
 • • komórki eukariotyczne, czyli komórki jądrowe, których jądro komórkowe komórki zawiera większość jej DNA. Komórkami eukariotycznymi są komórki zwierząt, roślin i grzybów.

komórka eukariotyczna
komórka eukariotyczna

Komórka eukariotyczna – budowa

 • We wszystkich komórkach eukariotycznych występują trzy wspólne elementy. Są to:

  1. błona komórkowa, która tworzy barierę oddzielającą komórkę od środowiska zewnętrznego,
  2. jądro komórkowe, zawierające DNA, w którym jest zapisana informacja o budowie białek potrzebnych komórce,
  3. cytoplazma, w której skład wchodzą cytozol i zawieszone w nim organella.

  Cytozol to płynna substancja wypełniająca przestrzeń miedzy organellami oraz pośrednicząca w transporcie substancji między różnymi rejonami komórki.
  Organelle komórkowe, które wchodzą w skład cytoplazmy to:
  – mitochondria, w których zachodzą główne etapy oddychania tlenowego,
  – aparat Golgiego, który modyfikuje białka i lipidy oraz transportuje je w odpowiednie rejony komórki lub poza nią,
  – wakuola, która gromadzi wodę w komórkach roślin i grzybów,
  – siateczka śródplazmatyczna, która bierze udział głównie w produkcji białek i lipidów,
  – rybosomy uczestniczące w syntezie białek.
 • Komórkami eukariotycznymi są komórki zwierzęce, roślinne i grzybowe.
 • W budowie komórek eukariotycznych występują elementy charakterystyczne, dzięki którym można rozpoznać, czy jest to komórka zwierzęca, roślinna czy grzybowa.

Komórka zwierzęca

 • W komórce zwierzęcej występują lizosomy – struktury, w których zachodzi trawienie składników pokarmowych i uszkodzonych organelli.
Budowa komórki zwierzęcej
Budowa komórki zwierzęcej

Komórka roślinna

 • W komórce roślinnej występują:
  • chloroplasty odpowiadające za wytwarzanie substancji pokarmowych podczas fotosyntezy,
  • ściana komórkowa, która nadaje kształt komórce, chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz wnikaniem  drobnoustrojów. Jest zbudowana z cukru – celulozy.
 • W dojrzałej komórce roślinnej wakuola jest położona centralnie i wypełnia prawie całe wnętrze komórki.
Budowa komórki roślinnej
Budowa komórki roślinnej

Komórka grzybowa

 • Ściana komórkowa w komórce grzybowej jest zbudowana z cukru – chityny.

 • Wakuole są zwykle drobne i liczne.

Budowa komórki grzybowej
Budowa komórki grzybowej

Różnorodność komórek eukariotycznych

 • Komórki eukariotyczne mogą mieć różny kształt: owalny, podłużny, sześcienny, walcowaty lub gwiaździsty.

 • Komórki eukariotyczne różnią się wielkością. Większość z nich ma wielkość kilku mikrometrów, jednak niektóre komórki zwierzęce, np. komórki nerwowe i włókna mięśniowe, czy włókna niektórych roślin osiągają kilkadziesiąt centymetrów długości.

 • Kształt i wielkość komórki zależą od jej funkcji.

Kształty komórek eukariotycznych
Kształty komórek eukariotycznych

Podoba Ci się? Załóż konto!

Wszystkie lekcje, fiszki, quizy, filmy i materiały dodatkowe są dostępne po zalogowaniu.