Podoba Ci się dlaucznia.pl? Możesz kupić dostęp na rok już od 9,35 zł za jeden przedmiot

Podział wodorotlenków

Wodorotlenki można podzielić ze względu na dwa kryteria.
  • Rozpuszczalność w wodzie:
a) dobrze rozpuszczalne, np. wodorotlenek sodu NaOH,
b) trudno rozpuszczalne, np. wodorotlenek wapnia Ca(OH)2,
c) praktycznie nierozpuszczalne, np. wodorotlenek żelaza(III) Fe(OH)3.
otrzymywanie wodorotlenku zelaza(II)
Otrzymywanie praktycznie nierozpuszczalnego osadu wodorotlenku żelaza(III) Fe(OH)3.
Pamiętaj, że rozpuszczalność wodorotlenków sprawdzisz w Tabeli rozpuszczalności soli i wodorotlenków.
tablica rozpuszczalności
  • Charakter chemiczny, czyli zachowanie wobec wody, zasad i kwasów:
a) zasadowe, np. wodorotlenek potasu KOH,
  reagują z wodą
  nie reagują z zasadami
  reagują z kwasami

b) amfoteryczne, np. wodorotlenek glinu Al(OH)3.
  nie reagują z wodą
  reagują z zasadami
  reagują z kwasami

Zasady

Jeśli wodorotlenek rozpuszcza się w wodzie, to jego wodny roztwór nazywamy zasadą. Zasadami są:
  • wodne roztwory wszystkich wodorotlenków metali 1. grupy układu okresowego, np. KOH,
  • wodne roztwory niektórych wodorotlenków metali 2. grupy układu okresowego, np. Ba(OH)2,
  • wodny roztwór amoniaku NH3(aq).
Pamiętaj, że nie każdy wodorotlenek jest zasadą, ale każda zasada jest wodorotlenkiem.

Właściwości wodorotlenków

Właściwości fizyczne i właściwości chemiczne wodorotlenków zależą od właściwości metali, które wchodzą w ich skład.
Wodorotlenki
zasadowe amfoteryczne
Dobrze rozpuszczają się w wodzie – tworzą zasady. Słabo rozpuszczają się w wodzie – tworzą osady.
Wykazują właściwości higroskopijne. Nie wykazują właściwości higroskopijnych.
Są żrące Nie są żrące.
wodorotlenek zasadowy – wodorotlenek sodu NaOH wodorotlenek sodu
wodorotlenek amfoteryczny – wodorotlenek miedzi(II) Cu(OH)2 wodorotlenek miedzi(II)
W wodorotlenkach występują wiązania jonowe.


Doświadczenie: Badanie właściwości wodorotlenku sodu

To będzie potrzebne: środek do udrożniania rur zawierający wodorotlenek sodu, woda destylowana, szkiełko zegarkowe lub szalka Petriego, probówka, bagietka szklana, termometr.

  Wodorotlenek sodu otrzymywany w doświadczeniu jest żrący, dlatego należy zachować ostrożność.

Instrukcja:
1. Umieszczenie kilku granulek wodorotlenku sodu na szkiełku zegarkowym.
2. Przyjrzenie się ponownie granulkom po 20–25 min.
3. Dodanie wody destylowanej do probówki (ok. 1/3 objętości probówki) i zmierzenie temperatury wody.
4. Dodanie do probówki granulek wodorotlenku sodu.
5. Wymieszanie zawartość probówki bagietką.
6. Zmierzenie temperatury roztworu i porównanie z temperaturą wody na początku doświadczenia.
Schemat:
doświadczenie z NaOH
Obserwacje: Granulki wodorotlenku sodu po kilku minutach „rozpływają się”. Wodorotlenek sodu rozpuszcza się w wodzie, a probówka się rozgrzewa.
higroskopijność wodorotlenku sodu
Wniosek: Stały wodorotlenek sodu „rozpływa się” wskutek wchłaniania wilgoci (pary wodnej) z powietrza. Jest substancją higroskopijną. Rozpuszczaniu wodorotlenku sodu towarzyszy wydzielanie się ciepła – jest to reakcja egzotermiczna.


Obejrzyj film – Badanie właściwości wodorotlenku sodu.

Zasady przewodzą prąd elektryczny, więc są elektrolitami.
świecąca się żarówka
Świecąca żarówka świadczy o tym, że zasady przewodzą prąd elektryczny.
Proces dysocjacji elektrolitycznej zasad znajdziesz w temacie Dysocjacja elektrolityczna zasad.
odczyn zasadowy
Barwy roztworu fenoloftaleiny i uniwersalnego papierka wskaźnikowego w zasadzie.

W roztworze zasady roztwór fenoloftaleiny przyjmuje barwę malinową, a uniwersalny papierek wskaźnikowy barwy od zielonej do granatowej.

Przykłady wodorotlenków zasadowych i amfoterycznych:

Wodorotlenki
zasadowe amfoteryczne
KOH wodorotlenek potasu Al(OH)3 wodorotlenek glinu
Sr(OH)2 wodorotlenek strontu Zn(OH)2 wodorotlenek cynku
LiOH wodorotlenek litu Cr(OH)3 wodorotlenek chromu(III)
NaOH wodorotlenek sodu Be(OH)2 wodorotlenek berylu
 Właściwości fizyczne i chemiczne wodorotlenków amfoterycznych znajdziesz w temacie Wodorotlenki amfoteryczne.

Zastosowania wodorotlenków

Wodorotlenki ze względu na swoje właściwości mają wiele zastosowań.
  • Wodorotlenek wapnia Ca(OH)2 ze względu na właściwości bakteriobójcze stosuje się do bielenia pni drzew owocowych oraz produkcji past do mycia zębów.
bielenie drzew
  • Woda amoniakalna, czyli wodny roztwór NH3, jest dobrze przyswajana przez rośliny, dlatego wykorzystuje się ją do produkcji nawozów sztucznych.
oprysk
  • Wodorotlenek magnezu Mg(OH)2 i wodorotlenek glinu Al(OH)3 ze względu na swoje właściwości zasadowe znajdują zastosowanie w produkcji leków m.in. leków na nadkwasotę żołądka.
tabletki
Lubisz naukę z dlaucznia.pl? Odbierz swój rabat na dostęp nielimitowany i korzystaj ze wszystkich przedmiotów za jedyne
9.35 -15%
9,35 zł/przedmiot
Cena za całość: 84,15 zł
Podoba Ci się dlaucznia.pl? Możesz kupić dostęp na rok już od 9,35 zł za jeden przedmiot