Podoba Ci się? Załóż konto!

Wszystkie lekcje, fiszki, quizy, filmy i materiały dodatkowe są dostępne po zalogowaniu.

Ciśnienie atmosferyczne – definicja i jednostki

 • Ciśnienie atmosferyczne to nacisk, jaki powietrze wywiera na jednostkę powierzchni Ziemi, np. cm2.
 • Jednostka ciśnienia atmosferycznego to najczęściej w hektopaskal (hPa).
 • Średnia wartość cieśnienia wynosi 1013 hPa. To oznacza, że na 1 cm2 powierzchni naciska słup powietrza o masie 1 kg.
Średnia wartość ciśnienia
Średnia wartość ciśnienia wynosi 1013 hPa. To oznacza, że na 1 cm2 powierzchni naciska słup powietrza o masie 1 kg.

Zmiany ciśnienia atmosferycznego

Zmiany ciśnienia atmosferycznego wraz z wysokością

 • Ciśnienie atmosferyczne zmniejsza się wraz z coraz większą wysokością nad poziomem morza.

 • Średnio co 8 m w górę ciśnienie obniża się o 1 hPa.

Zmiany ciśnienia atmosferycznego w poziomie

 • Ciśnienie atmosferyczne na dużych obszarach jest zróżnicowane i często się zmienia.

 • Zmiany ciśnienia zaznacza się na mapach za pomocą izobar.

  Izobary to linie na mapie, które łączą punkty o jednakowej wartości ciśnienia.

  Niektóre izobary się zapętlają, łączą i tworzą układy baryczne – niże baryczne i wyże baryczne. 

  Niż baryczny Wyż baryczny
  na mapach oznaczany literą N na mapach oznaczany literą W
  powstaje nad ciepłym podłożem powstaje nad chłodnym podłożem
  w jego obrębie wartości izobar maleją do środka układu w jego obrębie wartości izobar rosną do środka układu
  w centrum niżu – najniższe ciśnienie w centrum wyżu – najwyższe ciśnienie
Niż i wyż baryczny
Niż i wyż baryczny

Jak powstaje niż baryczny?

 1. Ciepłe powietrze się unosi, ponieważ jest lżejsze.
 2. Wznoszące się powietrze się ochładza. Powstają chmury i występują opady.
 3. Powietrze słabiej naciska na powierzchnię ziemi i w ten sposób powstaje niż baryczny.

Jak powstaje wyż baryczny?

 1. Masy chłodnego powietrza są cięższe, dlatego osiadają i się ogrzewają.
 2. W takich warunkach nie mogą powstać chmury, z których mógłby padać deszcz.
 3. Powietrze mocniej naciska na powierzchnię ziemi i w ten sposób powstaje wyż baryczny. 

Rozkład ciśnienia atmosferycznego na Ziemi

Na podstawie map rozkładu ciśnienia atmosferycznego w lipcu i w styczniu można odczytać następujące prawidłowości:
 • W strefie zwrotnikowej występuje najwyższe ciśnienie atmosferyczne.
 • W okolicach równika przez cały rok utrzymuje się obniżone ciśnienie.
 • Ośrodki ciśnienia nad morzami są trwałe (całoroczne), a nad lądami sezonowo się zmieniają:
  • lato – tworzą się niże,
  • zima – powstają wyże.

Podoba Ci się? Załóż konto!

Wszystkie lekcje, fiszki, quizy, filmy i materiały dodatkowe są dostępne po zalogowaniu.