Minerały i skały

Minerały to podstawowe pierwiastki oraz związki chemiczne, które tworzą skorupę ziemską.
Około 100 minerałów tworzących skorupę ziemską to minerały skałotwórcze. Należą do nich m.in.:
 • mika,
 • skaleń,
 • magnetyt,
 • oliwin,
 • kwarc.
Cechy minerałów:
 • Powstały w naturalny sposób w głębi Ziemi lub na jej powierzchni.
 • Mają określone właściwości chemiczne (np. skład) oraz właściwości fizyczne (np. twardość).
 • Minerały skałotwórcze występują powszechnie.
 • Minerały występujące rzadko to kamienie szlachetne. Są nimi np. diamenty, szmaragdy, szafiry czy rubiny.
Minerały wchodzą w skład skał. Skałę może tworzyć jeden minerał lub wiele minerałów.

Podział skał

Skały powstają w różnych miejscach oraz warunkach, dlatego mają odmienne cechy, m.in. barwę oraz twardość. Ze względu na pochodzenie (miejsce i warunki powstania) wyróżnia się 3 główne grupy skał:
 1. skały magmowe,
 2. skały osadowe,
 3. skały metamorficzne (przeobrażone).

1. Skały magmowe

Skały magmowe dzielą się na:

 • głębinowe, które powstają w wyniku powolnej krystalizacji magmy głęboko pod powierzchnią Ziemi;

  Przykłady: granit, gabro.

 • wylewne (wulkaniczne), które powstają z lawy wydobywającej się z wulkanu. W kontakcie z chłodnym powietrzem lawa szybko zastyga na powierzchni Ziemi.

  Przykłady: bazalt, andezyt.

2. Skały osadowe

Skały osadowe dzielą się na:

 • okruchowe, które powstają wskutek nagromadzenia w morzu lub na lądzie okruchów skalnych pochodzących z niszczenia innych skał. Mogą mieć postać luźnych ziaren lub skał zwięzłych;

  Przykłady:
  skały luźne – piasek, żwir;
  skały zwięzłe – piaskowiec, zlepieniec.

 • pochodzenia chemicznego, które mogą powstać na 2 sposoby:
  w wyniku osadzania się minerałów na dnie płytkich zbiorników wodnych (mórz i jezior),
  wskutek odparowywania wody z roztworu, w którym te minerały były rozpuszczone;

  Przykłady: sól kamienna, gips.

 • pochodzenia organicznego, które powstają w wyniku nagromadzenia się szczątków obumarłych roślin i zwierząt.

  Przykłady: wapienie, torf, węgiel brunatny, węgiel kamienny.

3. Skały metamorficzne

Skały metamorficzne (przeobrażone) tworzą się pod wpływem oddziaływania wysokiej temperatury oraz dużego ciśnienia na skały magmowe lub osadowe.

Przykłady: gnejs – przeobrażony granit, marmur – przeobrażony wapień.

Gospodarcze zastosowanie skał

Ze skał uzyskuje się surowce mineralne, które można podzielić na 4 grupy:

 1. surowce energetyczne,
 2. surowce chemiczne,
 3. surowce metaliczne,
 4. surowce skalne.

1. Surowce energetyczne

Służą do wytwarzania energii elektrycznej, ciepła i energii mechanicznej. Te rodzaje energii powstają wskutek spalania surowców energetycznych.

Przykłady: ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel kamienny, węgiel brunatny.

2. Surowce chemiczne

Służą do wytwarzania substancji o różnorodnym zastosowaniu. Niektóre surowce energetyczne (np. ropa naftowa czy węgiel kamienny) są jednocześnie surowcami chemicznymi.
Przykłady:
 • Ropa naftowa to surowiec wykorzystywany m.in. do produkcji benzyny i smarów, asfaltu, tworzyw sztucznych (np. opakowań, opon), kosmetyków i lekarstw oraz materiałów wybuchowych.
 • Węgiel kamienny jest surowcem służącym m.in do produkcji tworzyw sztucznych, barwników i lekarstw.
 • Sól kamienna ma zastosowanie w przemyśle spożywczym (np. do konserwacji żywności), chemicznym (np. do produkcji chloru), w drogownictwie (np. do posypywania zimą nawierzchni dróg) i lecznictwie uzdrowiskowym (np. do kąpieli solankowych).

3. Surowce metaliczne

Surowce metaliczne są nazywane rudami metali. Z tych rud w hutach wytapia się metale o różnorodnym zastosowaniu.
Przykłady:
 • Rudy żelaza są wykorzystywane jako surowiec do produkcji stali, z której wytwarza się m.in. elementy konstrukcyjne budynków i mostów.
 • Ruda miedzi to surowiec do produkcji miedzi, którą wykorzystuje się m.in. w urządzeniach elektrycznych (np. silnikach), elektronicznych (np. procesorach), do krycia dachów, w instalacjach grzewczych oraz wodociągowych.
 • Rudy ołowiu są surowcem używanym do produkcji ołowiu. Ten z kolei ma zastosowanie m.in. w produkcji baterii, rur, amunicji i farb.
 • Z rud cynku wytapia się cynk, który służy m.in. jako surowiec do produkcji powłok chroniących inne metale przed rdzewieniem.

4. Surowce skalne

Surowce skalne są przede wszystkim wykorzystywane w budownictwie.
Przykłady:
 • Piasek służy jako budulec np. do wyrobu zaprawy murarskiej.
 • Wapień to surowiec do produkcji materiałów budowlanych (np. cementu).
 • Granit służy m.in. do utwardzania nawierzchni dróg i chodników, wykładania oraz wzmacniania ścian budynków.