UŻYCIE

  • Czasu Past Simple używamy, aby opisać czynności, które się rozpoczęły i zakończyły w przeszłości, podajemy datę - We built this house last year.
  • Czasu Past Continuous używamy, gdy opisujemy czynności i wydarzenia trwające w określonym momencie w przeszłości - They were walking to school at 7.30 in the morning.
  • Czasu Past Perfect używamy opisując czynności, które wydarzyły się przed innymi czynnościami w przeszłości - When I met her, she had already been a teacher.
  • Used to to wyrażenie, które opisuje sytuacje i zdarzenia, które kiedyś były prawdą, ale już nie są lub regularnie odbywały się w przeszłości, a obecnie się już nie odbywają - She used to go to the park every Sunday when she was a small girl.


BUDOWA ZDANIA

  Past Simple

Podmiot (KTO? CO?) + orzeczenie (CO ROBI?) + „reszta” zdania
  orzeczenie: forma czasu przeszłego - czasownik regularny lub nieregularny
She lived in Gdańsk in 2005.
Did she live in Gdańsk in 2005?
She didn't live in Gdańsk in 2005.

 charakterystyczne wyrażenia: in 2003, last night (Monday, year), 5 weeks ago, yesterday  Past Continuous

Podmiot (KTO? CO?) + TO BE in the past + czasownik z końcówką -ING + „reszta” zdania
My father was dancing last night.
Was my father dancing last night?
My father wasn't dancing last night.


Past Perfect

Podmiot (KTO? CO?) + HAD + III forma czasownika
They had lived in Paris before they moved to London.
Had they lived in Paris before they moved to London?
They hadn't lived in Paris before they moved to London.


Used to

Podmiot (KTO? CO?) + USED TO + bezokolicznik
I used to work in the office, but now I'm a freelancer.
Did you use to work in the office?
I didn't use to work in the office.