PRESENT SIMPLE

Czas Present Simple to czas teraźniejszy prosty – opisuje czynności stałe, rutynowe, powtarzające się; fakty i zjawiska, nawyki; stany uczuć, zmysłów i posiadania z czasownikami statycznymi (think, believe, seem)
  Pamiętaj  
 • o końcówce -s w 3 osobie l.poj., czyli he, she, it, bo:  „pan (he), pani (she) i pies (it) zawsze idą z -s!”   (she likes, it comes). DOES i DOESN’T – likwidują -s w czasowniku!
 • przykładowe zdania:
We like pizza.

We DON’T like pizza.

DO we like pizza?


He reads a newspaper every morning.

He DOESN’t read a newspaper every morning.

DOES he read a newspaper every morning?


 • określenia czasu i przysłówki częstotliwości:
never (nigdy), hardly ever (rzadko kiedy), often (często), usually (zazwyczaj), always (zawsze), every day (codziennie), once a month (raz na miesiąc), twice a year (dwa razy do roku), on Fridays (w piątki)
Present Simple - oś czasu
Present Simple - oś czasu

PRESENT CONTINUOUS

Czas Present Continuous to czas teraźniejszy ciągły – opisuje czynności dziejące się w tym momencie (teraz) lub zaplanowane czynności w przyszłości (They’re flying to Paris tomorrow.)
  Pamiętaj  
 • opisuje czynności, które dzieją się teraz, w tym momencie albo w czasie bieżącym (np. w tym tygodniu)
 • to również czas PRZYSZŁY (gdy czynności są zaplanowane)
 • powtarzające się sytuacje powodujące irytację mówiącego (He’s always telling lies about me.)
 • do czasownika zawsze dodajemy końcówkę -ING, ale nie można zapomnieć o odmianie czasownika BYĆ przed czasownikiem głównym
 • przykładowe zdania:
She is dancing.

She isn’t dancing.

Is she dancing?

 • określenia czasu charakterystyczne dla Present Continuous:
(right) now (teraz)
at the moment (w tym momencie)
at present (obecnie)
today (dzisiaj)
these days (w obecnych czasach, obecnie)
this week/month (w tym tygodniu/miesiącu)

 • w odniesieniu do czynności zaplanowanych: tomorrow (jutro), next month/week (w następnym miesiącu/tygodniu)
Present Continuous - oś czasu
Present Continuous - oś czasu

PRESENT PERFECT

Czas Present Perfect to czas opisujący nasze doświadczenia życiowe, albo wydarzenia, które odbyły się wcześniej i widzimy ich skutek teraz (nie podajemy terminów, dat)
  Pamiętaj  
 • Przykładowe zdania:
We’ve just finished our meal.

We haven’t finished our meal yet.

Have you finished your meal yet? • Charakterystyczne wyrażenia:
just (właśnie)
already („już” w zdaniach twierdzących)
yet („już” w pytaniach)
yet („jeszcze” w zdaniach przeczących)
for (gdy mówimy, jak długo dana czynność/sytuacja trwa) 
since (gdy mówimy o tym, od jakiego momentu coś się zaczęło)
ever (kiedykolwiek)
never (nigdy)
Present Perfect - oś czasu
Present Perfect - oś czasu