Future Continuous - użycie

Czasu Future Continuous używamy, gdy mówimy o czynnościach, które będą trwały/działy się w danym momencie w przyszłości, np.

This time next week, I'll be relaxing on a beach.

Za tydzień w tym czasie będę się relaksował na plaży.
Future Continuous - oś czasu
Future Continuous - oś czasu

Future Continuous - budowa zdania

podmiot + WILL BE + czasownik z -ING

   He will be celebrating his promotion tomorrow at 5 p.m.
 He won't be celebrating his promotion tomorrow at 5 p.m.
 Will he be celebrating his promotion tomorrow at 5 p.m.?
Yes, he will.
No, he won't.

Charakterystyczne wyrażenia towarzyszące Future Continuous to dokładne określenia: data, dzień, godzina w przyszłości, np.:

  • this time next year,
  • at 8 a.m. tomorrow,
  • next Monday at 3 p.m.