Podoba Ci się? Załóż konto!

Wszystkie lekcje, fiszki, quizy, filmy i materiały dodatkowe są dostępne po zalogowaniu.

Użycie

PAST SIMPLE

  • czynności dokonane, które się rozpoczęły i zakończyły w przeszłości (We built this house last year.).
  • wydarzenia chronologiczne z przeszłości (I got up at 7 a.m., had breakfast and went to work.).

PAST CONTINUOUS

  • dwie lub więcej czynności, które trwały jednocześnie w przeszłości (While they were modernising the house, we were redesigning the garden.).
  • czynności i wydarzenia niedokonane - trwające w określonym momencie w przeszłości (We were walking to school at 7.30 in the morning.).

Budowa zdania

PAST SIMPLE

Podmiot (KTO? CO?) + orzeczenie (CO ROBI?) + „reszta” zdania
orzeczenie = czas przeszły (czasownik regularny lub nieregularny)

She lived in Gdańsk in 1980.


PAST CONTINUOUS

Podmiot (KTO? CO?) + WAS/WERE + czasownik z -ING + „reszta” zdania
My father was dancing last night.
Past Simple i Past Continuous - porównanie
Past Simple i Past Continuous - porównanie

Past Simple vs Past Continuous

Te dwa czasy często zestawiane są w jednym zdaniu. Wtedy Past Continuous to tzw. tło (czynność dłuższa, "ciągnąca" się), a Past Simple to czynność jednorazowa, "przeszkadzająca":

While I was watching TV, my friend called me.

We fell in love when we were travelling together.

 

WHEN, WHILE, AS

Słowa te, używane w zdaniach z Past Simple i Continuous oznaczają "podczas gdy" - mówią, że podczas trwania jednej czynności, wydarzyła się inna:


As she was singing, he went out of the room.

While I was taking a shower, the phone rang.

I was driving my car when it suddenly broke down.

Past Simple i Past Continuous - porównanie
Past Simple i Past Continuous - porównanie

Podoba Ci się? Załóż konto!

Wszystkie lekcje, fiszki, quizy, filmy i materiały dodatkowe są dostępne po zalogowaniu.