Podoba Ci się? Załóż konto!

Wszystkie lekcje, fiszki, quizy, filmy i materiały dodatkowe są dostępne po zalogowaniu.

Past Simple i Past Continuous – użycie

Zapamiętaj, czym różnią się te czasy przeszłe:

PAST SIMPLE

  • czynności dokonane, które się rozpoczęły i zakończyły w przeszłości (We built this house last year.).

  • wydarzenia chronologiczne z przeszłości (I got up at 7 a.m., had breakfast and went to work.).

PAST CONTINUOUS

  • dwie lub więcej czynności, które trwały jednocześnie w przeszłości (While they were modernising the house, we were redesigning the garden.).

  • czynności i wydarzenia niedokonane - trwające w określonym momencie w przeszłości (We were walking to school at 7.30 in the morning.).

Past Simple i Past Continuous – budowa zdania

Zapamiętaj z jakich elementów składają się zdania w tych dwóch czasach przeszłych i czym się różnią!

PAST SIMPLE

Podmiot (kto? co?) + orzeczenie (co robi?) + „reszta” zdania
orzeczenie = czas przeszły (czasownik regularny lub nieregularny)
She lived in Gdańsk in 1980.


PAST CONTINUOUS

Podmiot (kto? co?) + WAS/WERE + czasownik z -ING + „reszta” zdania
My father was dancing last night.

Past Simple i Past Continuous - porównanie: I was taking a shower when somebody knocked at the door.

Past Simple vs Past Continuous – porównanie

Te dwa czasy często zestawiane są w jednym zdaniu. Wtedy Past Continuous to tzw. tło (czynność dłuższa, "ciągnąca" się), a Past Simple to czynność jednorazowa, "przeszkadzająca":

While I was watching TV, my friend called me.

We fell in love when we were travelling together.

 

WHEN, WHILE, AS

Słowa te, używane w zdaniach z Past Simple i Continuous oznaczają "podczas gdy" - mówią, że podczas trwania jednej czynności, wydarzyła się inna:


As she was singing, he went out of the room.

While I was taking a shower, the phone rang.

I was driving my car when it suddenly broke down.

Past Simple i Past Continuous - porównanie: While we were riding our bikes, the storm started.

Podoba Ci się? Załóż konto!

Wszystkie lekcje, fiszki, quizy, filmy i materiały dodatkowe są dostępne po zalogowaniu.