Zyskaj dostęp do setek lekcji przygotowanych przez ekspertów! Wszystkie lekcje, fiszki, quizy, filmy i animacje są dostępne po zakupieniu subskrypcji.

W tej lekcji:

 • czasy przeszłe Past Simple i Past Continuous
 • Past Simple i Past Continuous – porównanie
 • Past Simple i Past Continuous – ćwiczenia
RABAT 30%
Nielimitowany dostęp roczny
 • Korzystny rabat
 • Jednorazowa płatność
 • Nie płacisz za wakacje!
girl
69,30 zamiast 99 zł
Kup na rok
Nielimitowany dostęp miesięczny
Masz już dlaucznia.pl? Zaloguj się

Past Simple i Past Continuous – użycie

Zapamiętaj, czym różnią się te czasy przeszłe:

PAST SIMPLE

 • czynności dokonane, które się rozpoczęły i zakończyły w przeszłości (We built this house last year. Zbudowaliśmy ten dom w zeszłym roku).

 • wydarzenia chronologiczne z przeszłości (I got up at 7 a.m., had breakfast and went to work. Wstałam/em o 7 rano, zjadłam/em śniadanie i poszłam/poszedłem do pracy).

PAST CONTINUOUS

 • dwie lub więcej czynności, które trwały jednocześnie w przeszłości (While they were modernising the house, we were redesigning the garden. Kiedy oni modernizowali dom, my zmienialiśmy ogród).

 • czynności i wydarzenia niedokonane - trwające w określonym momencie w przeszłości (We were walking to school at 7.30 in the morning. O 7.30 rano szliśmy do szkoły).

Past Simple i Past Continuous – budowa zdania

Zapamiętaj z jakich elementów składają się zdania w tych dwóch czasach przeszłych i czym się różnią!

PAST SIMPLE

Podmiot (kto? co?) + orzeczenie (co robi?) + „reszta” zdania

orzeczenie = czas przeszły (czasownik regularny lub nieregularny)

 • She lived in Gdańsk in 1980.

 • We went to a bar last night.

 • My brother bought a new car yesterday.


PAST CONTINUOUS

Podmiot (kto? co?) + WAS/WERE + czasownik z -ING + „reszta” zdania

 • My father was dancing last night.

 • They were watching 'Friends' yesterday at 8 p.m.

 • His teacher was asking difficult questions during yesterday's lesson.

Past Simple i Past Continuous - porównanie, przykłady zdań

Past Simple vs Past Continuous – porównanie

Te dwa czasy często zestawiane są w jednym zdaniu. Wtedy Past Continuous to tzw. tło (czynność dłuższa, "ciągnąca" się), a Past Simple to czynność jednorazowa, "przeszkadzająca":

While I was watching TV, my friend called me.  Kiedy oglądałam/em TV, zadzwonił mój przyjaciel.

We fell in love when we were travelling together.  Zakochaliśmy się w sobie kiedy razem podróżowaliśmy.

 

WHEN, WHILE, AS

Słowa te, używane w zdaniach z Past Simple i Continuous oznaczają "podczas gdy/kiedy/gdy" - mówią, że podczas trwania jednej czynności, wydarzyła się inna:


As she was singing, he went out of the room.  Podczas gdy śpiewała, on wyszedł z pokoju.

While I was taking a shower, the phone rang.   Kiedy brałam/em prysznic zadzwonił telefon.

I was driving my car when it suddenly broke down.  Jechałam samochodem, gdy nagle się zepsuł.

Past Simple i Past Continuous - porównanie, przykłady zdań
Zyskaj dostęp do setek lekcji przygotowanych przez ekspertów! Wszystkie lekcje, fiszki, quizy, filmy i animacje są dostępne po zakupieniu subskrypcji.

W tej lekcji:

 • czasy przeszłe Past Simple i Past Continuous
 • Past Simple i Past Continuous – porównanie
 • Past Simple i Past Continuous – ćwiczenia
RABAT 30%
Nielimitowany dostęp roczny
 • Korzystny rabat
 • Jednorazowa płatność
 • Nie płacisz za wakacje!
girl
69,30 zamiast 99 zł
Kup na rok
Nielimitowany dostęp miesięczny
Masz już dlaucznia.pl? Zaloguj się