Podoba Ci się dlaucznia.pl? Możesz kupić dostęp na rok już od 9,35 zł za jeden przedmiot
Zdania z porównaniem przymiotników.

as ... as – tak ... jak

Jeśli chcemy powiedzieć, że dwie rzeczy lub osoby są takie same, używamy konstrukcji:

as + przymiotnik w stopniu równym + as

Maths is as difficult as Chemistry. (tak trudna, jak..)Jeśli chcemy powiedzieć, że jedna rzecz lub osoba różni się od innej, używamy konstrukcji:

not as + przymiotnik w stopniu równym + as

The kindergarten isn’t as big as the secondary school. (nie jest tak duży, jak..)

too – zbyt

Konstrukcja „too + przymiotnik” oznacza zbyt + przymiotnik too big – zbyt duży
I didn’t finish my work. It was too difficult.
Zdania z wyrażeniami 'too' i 'so' - porównywanie

so, such

Warto nauczyć się różnicy między so i such.

 • So używamy przed przymiotnikiem w celu jego wzmocnienia:
  The concert last night was so exciting.
 • Such używamy przed połączeniem przymiotnik + rzeczownik w celu wzmocnienia tego połączenia. Przed rzeczownikiem policzalnym w liczbie pojedynczej dodajemy przedimek a/an:
  I had such a good science teacher last year.

  Pamiętaj  
  Przed rzeczownikiem niepoliczalnym oraz rzeczownikiem w l.mn. nie ma przedimka a/an:
  We've got such awful weather here.
  I didn't expect to meet such handsome men there.

(not) enough – (nie) dość

Zwróć uwagę na umiejscowienie słowa enough w zdaniu – czy znajduje się przed czy po przymiotniku.

 • Konstrukcji „przymiotnik + enough” używamy, żeby powiedzieć, że opisywana cecha jest dokładnie taka, jakiej oczekujemy:
  The teacher’s rules were clear enough. (wystarczająco, dość jasne)
 • Konstrukcji „przymiotnik + not enough” używamy, żeby powiedzieć, że opisywana cecha nie jest wystarczająca:
  We didn’t finish the project. The lesson wasn’t long enough. (nie była wystarczająco długa)

 • Słowa enough można też użyć z rzeczownikiem – wtedy występuje ono przed nim.
  Konstrukcja „enough + rzeczownik”:
  • enough money – dość pieniędzy (wystarczająco dużo pieniędzy)
  • enough time – dość czasu 

Użycie too i enough z przymiotnikiem

Słówek too i enough bardzo często używa się w konstrukcjach z przymiotnikami.

 • too oznacza „zbyt”, „za”: This car is too fast Ten samochód jest za szybki.

 • enough oznacza „wystarczająco”: This car is fast enough Ten samochód jest wystarczająco szybki.

Często wyrażenia z too i enough występują jako synonimy, gdy zawierają przeciwstawne przymiotniki, np. youngold i do enough dodaje się przeczenie:

too young – not old enough

too expensive – not cheap enough

too small – not big enough

Lubisz naukę z dlaucznia.pl? Odbierz swój rabat na dostęp nielimitowany i korzystaj ze wszystkich przedmiotów za jedyne
9.35 -15%
9,35 zł/przedmiot
Cena za całość: 84,15 zł
Podoba Ci się dlaucznia.pl? Możesz kupić dostęp na rok już od 9,35 zł za jeden przedmiot