Podoba Ci się dlaucznia.pl? Możesz kupić dostęp na rok już od 8,25 zł za jeden przedmiot

Średniowiecze – czas trwania

Średniowiecze było jedną z najdłuższych epok w dziejach kultury, ale z całą pewnością nie można go nazwać okresem jednorodnym. Wyróżniamy trzy fazy średniowiecza:

 • wczesną, czyli początek średniowiecza (V–X w.),
 • dojrzałe średniowiecze (XII i XIII w.),
 • schyłek, czyli koniec średniowiecza (XIV–XV w.).

Wybrane wydarzenia średniowiecza na świecie

Najważniejsze daty średniowiecza na świecie

 • 476 – umowny początek średniowiecza; upadek cesarstwa zachodniorzymskiego – ostatni cesarz Romulus Augustulus został obalony przez germańskiego wodza Odoakera; z resztek cesarstwa Odoaker utworzył swoje państwo będące pod zwierzchnością Bizancjum
 • 632 – początki ekspansji islamu po śmierci proroka Mahometa
 • 756 – założenie państwa kościelnego
 • 793 – początek ekspansji wikingów
 • 800 – koronacja Karola Wielkiego, króla Franków, na cesarza rzymskiego – odnowienie cesarstwa zachodniego
 • 843 – traktat w Verdun – kształtują się państwa: Francja, Niemcy i Włochy
 • 962 – koronacja króla Niemiec Ottona I na cesarza
 • 1000 – wyprawa wikingów do Ameryki Północnej
 • 1054 – schizma wschodnia – rozłam chrześcijaństwa na zachodnie i wschodnie
 • 1096–1099 – I wyprawa krzyżowa (krucjata) – cel: zdobycie Jerozolimy i uwolnienie Ziemi Świętej spod wpływu islamu; jako jedyna z licznych wypraw zakończyła się sukcesem
 • 1147–1291 – kolejne krucjaty
 • 1204 – zdobycie Konstantynopola przez krzyżowców
 • 1271–1295 – podróż Marca Polo z Wenecji do Chin
 • 1337–1453 – wojna stuletnia między Anglią a Francją
 • 1347–1350 – wielka epidemia dżumy w Europie
 • 1378–1417 – podział w Kościele rzymskim – wielu kandydatów na papieski tron
 • 1453 – jedna z dat wyznaczających koniec średniowiecza; zdobycie Konstantynopola przez Turków – upadek Bizancjum (cesarstwa wschodniego)
 • 1452–1455 – wydrukowanie Biblii przez Jana Gutenberga
 • 1492 – odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba
Upadek cesarstwa zachodniorzymskiego w 476 r. Upadek cesarstwa zachodniorzymskiego w 476 r.
Europa w XIV–XV w. Europa w XIV–XV w.

Wybrane wydarzenia średniowiecza w Polsce

Najważniejsze daty średniowiecza w Polsce

 • 800–950 – początek państwa Polan
 • 850 – początek państwa Wiślan
 • 966 – chrzest Mieszka I
 • 991 – dokument Dagome iudex, w którym Mieszko I oddał swoje państwo w opiekę papieżowi (chciał się uwolnić spod wpływów niemieckich)
 • 997 – męczeńska śmierć św. Wojciecha z rąk pogan na terenie Prus
 • 1000 – zjazd w Gnieźnie – wizyta cesarza Niemiec Ottona III, który chciał pozyskać poparcie księcia Bolesława dla idei utworzenia cesarstwa złożonego z prowincji: Galii, Italii, Germanii i Słowiańszczyzny (każda miałaby swojego króla); Bolesław otrzymał od cesarza diadem oraz kopię włóczni św. Maurycego, zgodził się też na utworzenie wielkiego cesarstwa
 • 1025 – koronacja pierwszego króla Polski Bolesława Chrobrego
 • 1138 – podział Polski na dzielnice – statut Bolesława Krzywoustego
 • 1320 – zjednoczenie Polski po rozbiciu dzielnicowym – koronacja Władysława Łokietka
 • 1364 – założenie Akademii Krakowskiej
 • 1386 – koronacja Władysława Jagiełły na króla Polski
 • 1410 – bitwa z Krzyżakami pod Grunwaldem

Wybrane osiągnięcia średniowiecza

Wynalazki:

 • strzemiona,
 • kusza,
 • koło młyńskie,
 • okulary,
 • kompas,
 • kołowrotek,
 • prasa drukarska.
Uniwersytety w Paryżu, Bolonii, Oksfordzie, Pradze, Krakowie – nauczanie: gramatyki, logiki, retoryki, teologii, a także geometrii, arytmetyki, astronomii i muzyki.
Opracowano podstawy medycyny.
Lubisz naukę z dlaucznia.pl? Odbierz swój rabat na dostęp nielimitowany i korzystaj ze wszystkich przedmiotów za jedyne
8.25 -25%
8,25 zł/przedmiot
Cena za całość: 74,25 zł
Podoba Ci się dlaucznia.pl? Możesz kupić dostęp na rok już od 8,25 zł za jeden przedmiot