Nowa Era - Dla Ucznia
Nowa Era - Dla Ucznia
Nowa Era - Dla Ucznia
Nowa Era - Dla Ucznia

Jak odwołać się od decyzji szkoły?  – procedury

W tym artykule:
  Jak odwołać się od decyzji szkoły?
  Fot. Shutterstock
  Czy wiesz, że można napisać odwołanie od decyzji szkoły średniej, jeśli się nie zostało do niej przyjętym? Trzeba wiedzieć, jak się odwołać od decyzji komisji rekrutacyjnej i w jakich sytuacjach może to dać dobry efekt. Oto informacje, których potrzebujesz!
  Wielu kandydatów dostaje się nie do tej szkoły, o której najbardziej marzyli – z tym trzeba się pogodzić. Ale zdarzają się sytuacje, w których warto napisać odwołanie od decyzji szkoły i przynajmniej dowiedzieć się, dlaczego nie zostaliśmy przyjęci. Jest wtedy szansa, że dyrektor szkoły uzna, że miejsce w szkole się nam należało, i zmieni decyzję.

  Kiedy można złożyć odwołanie od decyzji szkoły?

  Kandydat, który dostał się do jednej ze szkół ze swojego wniosku, ale nie tej wymarzonej, powinien najpierw zapewnić sobie to mniej chciane miejsce, czyli potwierdzić wolę przyjęcia tam, gdzie skierował go system. To ważne, inaczej wypada się z systemu rekrutacji.
  Jeśli kandydat nie dostał się do żadnej szkoły ze swojego wniosku, ma szansę znaleźć dla siebie miejsce podczas rekrutacji uzupełniającej.
  W obu przypadkach można złożyć odwołanie od decyzji szkoły, do której próbowaliśmy się dostać. Najpierw trzeba jednak uzyskać pisemne uzasadnienie, dlaczego się do szkoły nie dostaliśmy.
  Między 19 a 22 lipca w rekrutacji zasadniczej, a w rekrutacji uzupełniającej między 5 a 16 sierpnia 2022 roku szkoły publikują listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych (dokładny harmonogram znajdziesz tutaj). Dopiero wtedy mamy podstawę do wystąpienia o uzasadnienie. Można je złożyć w ciągu 7 dni kalendarzowych od momentu opublikowania list.

  Jak napisać wniosek o uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do szkoły?

  Należy napisać standardowo wyglądające pismo: na górze po prawej stronie kartki podać miejscowość i datę; potem po lewej – dane osoby składającej wniosek o uzasadnienie, czyli imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail. Ważne, że tą osobą powinien być rodzic lub opiekun prawny. Niżej, po prawej stronie powinno się umieścić adresata naszego pisma, czyli komisję rekrutacyjną (trzeba napisać, w której szkole). Następnie należy zrobić odstęp i pośrodku wpisać nagłówek, np.: „Wniosek o uzasadnienie odmowy przyjęcia do szkoły”. Poniżej piszemy treść wniosku (powinna być wyjustowana do obu marginesów). Umieszczamy tam uprzejmą prośbę o wydanie uzasadnienia i krótko wyjaśniamy, dlaczego z takim wnioskiem się zwracamy. Wniosek musi zostać podpisany przez przynajmniej jedno z rodziców lub opiekuna prawnego.
  Komisja ma 5 dni na sporządzenie uzasadnienia. I dopiero wtedy można złożyć odwołanie od decyzji szkoły. Od dnia uzyskania uzasadnienia mamy na to 7 dni kalendarzowych.

  Jak napisać odwołanie do szkoły?

  Odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej należy skierować do dyrektora szkoły. A zatem w piśmie, wyglądającym podobnie jak to opisane powyżej, trzeba w miejscu adresata podać dyrektora szkoły, wymienić jego tytuł, imię i nazwisko oraz nazwę szkoły. Poniżej wpisujemy nagłówek, np. „Odwołanie od decyzji odmowy przyjęcia kandydata do szkoły”. W treści wyjaśniamy, dlaczego składamy odwołanie od decyzji szkoły, i krótko je uzasadniamy. Warto załączyć kopię uzasadnienia wydanego przez komisję rekrutacyjną. Pod odwołaniem od decyzji komisji rekrutacyjnej także musi podpisać się rodzic lub opiekun prawny.
  dlaucznia.pl - przydatne materiały do nauki

  Odwołanie od decyzji szkoły – jakie są podstawy?

  Nie zawsze pisanie odwołania od decyzji szkoły ma sens. Żeby to wyjaśnić, trzeba sobie przypomnieć, jak wyglądał wniosek o przyjęcie do szkoły średniej.
  We wniosku do liceum, technikum czy szkoły branżowej pierwszego stopnia trzeba było wymienić szkoły i klasy, do których kandydat chciał się dostać. W różnych rejonach Polski można było wpisać różną liczbę szkół – od trzech do kilkudziesięciu (w niektórych miastach można wymienić nawet wszystkie szkoły). Powiedzmy, że w twoim wniosku było wpisanych 6 szkół i że przyjęto cię do szkoły wymienionej na czwartym miejscu. Nie możesz się odwołać od decyzji nieprzyjęcia do szkół wymienionych na piątej i szóstej pozycji – tam twój wniosek w ogóle nie był rozpatrywany. Możesz jednak prosić o uzasadnienie nieprzyjęcia do szkoły pierwszej, drugiej i trzeciej. Ale najpierw musisz ocenić, czy są ku temu powody.

  Odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej – kiedy ma sens?

  Odwołanie od decyzji szkoły jest uzasadnione w szczególnych przypadkach.
  • Pierwszy to sytuacja, gdy masz potwierdzenie, że twój wniosek został złożony do danej szkoły, a twoje nazwisko nie pojawiło się ani na liście kandydatów zakwalifikowanych, ani na liście kandydatów niezakwalifikowanych. To może oznaczać, że twoje dokumenty przez jakąś pomyłkę nie były brane pod uwagę.

  • Drugi przypadek zachodzi wtedy, gdy na stronie szkoły pojawia się informacja, ile punktów miał kandydat, który jako ostatni zakwalifikował się do danej klasy, i okazuje się, że ma na swoim koncie mniej punktów od ciebie. W takiej sytuacji najpierw jeszcze raz sprawdź, czy twoje punkty zostały dobrze policzone. Jeśli nadal wychodzi na to, że przyjęto kogoś z mniejszą liczbą punktów od ciebie, to masz podstawy do tego, by odwołać się od decyzji. Taką sprawę na pewno warto wyjaśnić.

  • Wreszcie trzecia sytuacja, w której można się skutecznie odwoływać, występuje, gdy nie ma cię na liście przyjętych, mimo że masz dokładnie tyle punktów, ile ostatni kandydat zakwalifikowany, a poza tym spełniasz specjalne kryteria pierwszeństwa i zostało to wpisane we wniosku do szkoły średniej. Te kryteria to problemy zdrowotne ograniczające możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.

  Kiedy odpowiedź na odwołanie od decyzji szkoły?

  Kiedy już złożymy odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej, dyrektor szkoły ma 7 dni kalendarzowych na wydanie odpowiedzi. Niestety, może się zdarzyć, że decyzja nadal będzie odmowna. Jest wtedy jeszcze jedna możliwość: wystąpienie na drogę prawną i złożenie pozwu przeciw szkole do sądu administracyjnego. Ale takie postępowanie ma sens jedynie wtedy, gdy są dowody, iż w czasie rekrutacji w szkole złamano przepisy prawa.
  dlaucznia.pl - zyskaj nielimitowany dostęp
  Dowiedz się więcej o dlaucznia.pl
  Poznaj portal
  Sprawdź nasze materiały do nauki
  Dowiedz się więcej o dlaucznia.pl
  Poznaj portal
  Sprawdź nasze materiały do nauki