Nowa Era - Dla Ucznia
Nowa Era - Dla Ucznia
Nowa Era - Dla Ucznia
Nowa Era - Dla Ucznia
Zadanie 1 z 4
Zadanie 1 z 4
1 PUNKT

Wskaż zestaw, w którym wszystkie liczby są podzielne przez 3.

Masz problem? Użyj wskazówki