Podoba Ci się dlaucznia.pl? Możesz kupić dostęp na rok już od 9,35 zł za jeden przedmiot

Postać Zygmunta III Wazy

Zygmunt III Waza był synem króla Szwecji Jana III Wazy i Katarzyny Jagiellonki.
 • W 1587 r. został królem Polski.
 • Po śmierci swojego ojca objął rządy w Szwecji w latach 1592–1599.
 • Był dwukrotnie żonaty – obie żony, Anna i Konstancja, pochodziły z rodu Habsburgów.
 • Dwóch jego synów zasiadało na polskim tronie – Władysław IV Waza i Jan Kazimierz Waza.
Tablica genealogiczna Jagiellonów i Wazów Tablica genealogiczna Jagiellonów i Wazów

Panowanie Zygmunta III Wazy

Po śmierci Stefana Batorego w 1586 r. po raz kolejny w Rzeczypospolitej ogłoszono bezkrólewie.
 • Podczas wolnej elekcji w 1587 r. doszło do podwójnego wyboru:
  • magnateria, wyższe duchowieństwo i zwolennicy rodu Zborowskich ogłosili swoim władcą arcyksięcia Maksymiliana III Habsburga,
  • szlachta skupiona wokół Jana Zamojskiego i Anna Jagiellonka (ciotka Wazy) poparła Zygmunta Wazę.
 • Waza jako pierwszy został koronowany w Krakowie na nowego króla.
 • W bitwie pod Byczyną w 1588 r. stronicy szwedzkiego królewicza pokonali siły Maksymiliana III, który musiał zrezygnować z polskiego tronu.
 • W latach 1592–1599 Zygmunt III Waza był również szwedzkim królem. W tym czasie obowiązywała unia personalna Rzeczypospolitej ze Szwecją.
Portret Zygmunta III Wazy w szatach koronacyjnych z I połowy XVII w. fotografia
Zygmunta III Wazy w szatach koronacyjnych – obraz z I połowy XVII w.

Polityka wewnętrzna

Panowanie Zygmunta III Wazy w Rzeczypospolitej trwało aż 45 lat.
 • Nowy król Polski na początku swoich rządów popadł w konflikt z Janem Zamojskim posiadającym dużą władzę w państwie.
 • Władca prowadził potajemne rokowania z Habsburgami dotyczące m.in. zrezygnowania z władzy w Rzeczypospolitej na rzecz Ernesta Habsburga. Zaogniło to konflikt z Zamojskim.
 • W 1592 r. odbył się sejm inkwizycyjny, który miał sądzić króla za tajne kontakty z Habsburgami. Ostatecznie nie zapadły na nim żadne postanowienia, ale władca pogodził się z Janem Zamojskim.
 • W 1596 r. Zygmunt III Waza przeniósł swój dwór i urzędy z Krakowa do Warszawy.
 • Pod koniec XVI w. wybuchały pierwsze powstania kozackie w Rzeczypospolitej, które były krwawo tłumione.
 • Na początku XVII w. doszło do kolejnego sporu między zwolennikami króla (regalistami), a jego przeciwnikami (popularystami), na czele których stał Jan Zamojski, a po jego śmierci – Mikołaj Zebrzydowski.
 • Przyczyny nowego konfliktu z monarchą:
  • dążenie Zygmunta III Wazy do wzmocnienia swojej władzy,
  • utrzymywanie przez władcę bliskich relacji z Habsburgami,
  • wspieranie przez króla kontrreformacji w kraju.
 • W 1606 r. sejm odrzucił plany reform Zygmunta III Wazy. W tym samym roku doszło do rokoszu Zebrzydowskiego, czyli buntu szlachty pod wodzą Mikołaja Zebrzydowskiego przeciwko władcy.
 • W 1607 r. odbyła się bitwa pod Guzowem, zakończona zwycięstwem sił królewskich. Zawarto ugodę – rokoszanie okazali pokorę wobec władcy, który zaniechał realizacji swoich planów.

Polityka zewnętrzna

Rządy Zygmunta III Wazy w polityce zagranicznej to okres częstych wojen.
 • Wojna ze Szwecją:
  • konflikt wybuchł w końcu XVI w.,
  • przyczyny: dążenie Zygmunta III Wazy do odzyskania szwedzkiej korony po jego detronizacji w 1599 r., przyłączenie Estonii do Rzeczypospolitej,
  • w I połowie XVII w. działania militarne były prowadzone głównie na obszarze Inflant i Prus Królewskich,
  • w 1625 r. Szwedzi zdobyli całe Inflanty,
  • w czasie wojny obie strony często zawierały rozejmy np. w Starym Targu (Altmarku) w 1629 r. Wtedy Szwecja zachowała Inflanty i prawie wszystkie porty w Prusach Królewskich i Książęcych.
 • Wojna z państwem moskiewskim:
  • w 1604 r. rozpoczęły się dymitriady, które były popierane przez Zygmunta III Wazę,
  • w latach 1609–1619 Rzeczpospolita prowadziła wojnę z państwem moskiewskim,
  • głównym powodem konfliktu było zawarcie przez Moskwę sojuszu ze Szwecją,
  • w 1610 r. siły polsko-litewskie zdobyły Moskwę, którą utrzymano do 1612 r. W tym czasie pojawiła się możliwość osadzenia na tronie moskiewskim syna polskiego króla – Władysława Wazę,
  • w 1617 r. odbyła się nieudana wyprawa wojenna w celu ponownego zajęcia Moskwy,
  • w 1619 r. zawarto rozejm w Dywilinie – polska strona uzyskała ziemię smoleńską, siewierską i czernihowską. Terytorium Rzeczypospolitej osiągnęło wtedy prawie 1 mln km2.
 • Wojna z Turcją (1620–1621):
  • głównymi przyczynami konfliktu była:
   • ingerencja Polaków w obsadzenie tronu hospodara w Mołdawii (lenno tureckie),
   • pomoc udzielana Habsburgom (wrogowie Turcji) przez Zygmunta III Wazę w czasie wojny trzydziestoletniej,
  • w 1620 r. siły Rzeczypospolitej poniosły klęskę w bitwie pod Cecorą,
  • w 1621 r. odparto ataki sił tureckich pod Chocimiem.
  • wojnę zakończył pokój hetmański, który nie przewidywał żadnych zmian terytorialnych. W 1624 r. został potwierdzony pokojem wieczystym.
Rzeczpospolita po rozejmie w Dywilinie Rzeczpospolita po rozejmie w Dywilinie mapa
Lubisz naukę z dlaucznia.pl? Odbierz swój rabat na dostęp nielimitowany i korzystaj ze wszystkich przedmiotów za jedyne
9.35 -15%
9,35 zł/przedmiot
Cena za całość: 84,15 zł
Podoba Ci się dlaucznia.pl? Możesz kupić dostęp na rok już od 9,35 zł za jeden przedmiot