Nowa Era - Dla Ucznia
Nowa Era - Dla Ucznia
Nowa Era - Dla Ucznia
Nowa Era - Dla Ucznia

Szkoła pierwszego wyboru – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

W tym artykule:
  Szkoła pierwszego wyboru
  Fot. Shutterstock
  Podczas rekrutacji do szkół średnich ważną rolę odgrywa szkoła pierwszego wyboru. Oto najczęściej zadawane pytania na jej temat.

  Co to jest szkoła pierwszego wyboru?

  Szkoła pierwszego wyboru to placówka, którą we wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wpisujesz na pierwszym miejscu. To oznacza, że właśnie do tej szkoły średniej najbardziej chcesz się dostać. Poniżej wpisujesz także inne, które bierzesz pod uwagę.
  Kolejność wpisywania szkół i klas we wniosku ma znaczenie. Do każdej klasy obowiązuje inny limit punktów. Dokładniej rzecz ujmując, limit ten nie jest z góry ustalony, lecz wynika z tego, ile punktów zdobyli uczniowie, którzy próbują się dostać do danej klasy i wskazali ją jako swój pierwszy wybór. Może np. być tak, że do klasy, w której jest 30 wolnych miejsc, kandyduje 40 osób. Spośród nich 30 uczniów z najwyższym wynikiem punktowym się do niej dostanie, a dla 10 system rekrutacyjny będzie szukać miejsca w klasach, które wskazali jako swój dalszy wybór.

  Ile trzeba mieć punktów, żeby dostać się do liceum?

  Nigdzie nie określono odgórnie, ile trzeba mieć punktów, by dostać się do liceum czy innej szkoły średniej. Każdy kandydat musi dysponować zaświadczeniem o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz świadectwem ukończenia szkoły podstawowej. Liczbę punktów procentowych za egzamin z języka polskiego oraz z matematyki należy pomnożyć przez 0,35. Jeśli ktoś otrzyma 100% na egzaminie, to 100 x 0,35 przyniesie mu 35 punktów. Odpowiednio 80 % da 28 punktów itd. Punkty za egzamin z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3 (100 x 0,3 = 30 punktów). Punkty za oceny oblicza się dla czterech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych przedmiotów, które są wskazane jako punktowane do danej klasy w liceum. Za ocenę celującą dostaje się 18 punktów, za bardzo dobrą 17, za dobrą 14, za dostateczną 8, a za dopuszczającą 2 punkty. Za wyniki egzaminu, oceny i szczególne osiągnięcia można zebrać razem 200 punktów.
  Poszczególne szkoły publikują informacje o tym, ile punktów mieli kandydaci, którzy w ubiegłych latach dostali się do danej placówki. Ponieważ szkoły różnią się pod względem liczby chętnych, którzy przypadają na jedno miejsce w klasie, różne są też limity punktów, czyli tzw. progi punktowe. Są szkoły, do których dostają się wyłącznie uczniowie z maksymalną lub prawie maksymalną liczbą punktów. Są i takie, do których wystarczy mieć kilkadziesiąt punktów.

  Jakie znaczenie ma szkoła pierwszego wyboru?

  We wniosku wskazujesz, która klasa i szkoła są tymi wymarzonymi, czyli która dla ciebie jest szkołą pierwszego wyboru. To nie daje gwarancji, że na pewno się do niej dostaniesz. Oznacza to tylko, że dla systemu rekrutacyjnego w momencie składania wniosków jesteś przypisana lub przypisany do tej właśnie szkoły pierwszego wyboru. Dlatego do niej dostarczasz wszystkie wymagane dokumenty.
  dlaucznia.pl - przydatne materiały do nauki

  Jakie dokumenty do liceum pierwszego wyboru?

  Do szkoły pierwszego wyboru należy dostarczyć podpisany wniosek, a także zaświadczenia, jeśli spełniasz szczególne kryteria (takie jak problemy zdrowotne ograniczające możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą). Dokumenty możesz przekazać w formie elektronicznej na adres podany na stronie szkoły (zwykle w zakładce „Rekrutacja”).

  Czy można zmienić szkołę pierwszego wyboru?

  W roku 2022 można zmienić szkołę pierwszego wyboru ale w określonych przedziałach czasu i według zasad ustalonych dla poszczególnych województw.
  Sprawdź w harmonogramie rekrutacji, do kiedy w twoim województwie można składać wnioski. Zwróć uwagę, że na złożenie wniosków do oddziałów, do których obowiązują dodatkowe egzaminy (np. uzdolnień kierunkowych, kompetencji i predyspozycji językowych, sprawności fizycznej), jest mniej czasu. Przez cały ten czas złożony wniosek można wycofać, wygenerować ponownie i złożyć w szkole pierwszego wyboru. Trzeba jednak koniecznie wycofać swoje dokumenty z dotychczasowej szkoły pierwszego wyboru, a nowy wniosek złożyć do tej placówki, która po zmianach znajduje się na czele listy preferencji.
  Jest jeszcze druga szansa na dokonanie zmian we wniosku. W większości województw, poza łodzkim, po 24 czerwca a do 12, 13 lub 14 lipca (zależnie od terminarza danego województwa) można zwrócić się do szkoły pierwszego wyboru z prośbą o wycofanie wniosku, edytować wniosek, dokonać w nim zmian, wygenerować nowy i złożyć w nowej szkole pierwszego wyboru (lub tej samej, jeśli znów ją wybraliśmy – ale wniosek trzeba złożyć w nowej wersji). W województwie łódzkim w dniach 8-12 lipca można jedynie dokonać zmian w kolejności pozycji na liście preferencji.

  Co, jeśli nie dostanę się do szkoły pierwszego wyboru?

  Wielu kandydatów nie dostaje się do szkoły pierwszego wyboru. Jednak właśnie po to wskazujesz we wniosku także inne klasy i szkoły, które spełniają twoje oczekiwania, by system mógł znaleźć dla ciebie miejsce w odpowiadającej ci placówce. Jeśli brakuje ci punktów, by dostać się do szkoły pierwszego wyboru, system przypisze cię do pierwszej z klas wymienionych we wniosku, do której będziesz mieć wystarczającą liczbę punktów. Kiedy już znajdzie się takie miejsce, system nie szuka dalej wśród klas z niższych miejsc na liście preferencji.
  Może się zdarzyć, że nie znajdziesz miejsca w żadnej z klas umieszczonych we wniosku. Wtedy pozostaje szukać szczęścia podczas rekrutacji uzupełniającej.

  Jak złożyć papiery do szkoły średniej?

  Żeby dostać się do szkoły średniej, musisz najpierw wypełnić wniosek, a następnie złożyć go w szkole pierwszego wyboru i czekać na wyniki rekrutacji. Ale to nie wszystko. Gdy zostaną opublikowane listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, koniecznie trzeba jeszcze dopełnić formalności, tzn. musisz poświadczyć wolę uczenia się w szkole, do której przydzielił cię system. Żeby to zrobić, pojedź do swojej nowej szkoły z oryginałami świadectwa ukończenia ósmej klasy i zaświadczeniem o wyniku egzaminu ósmoklasisty. W 2022 harmonogram rekrutacji przewiduje na to czas po 19 lipca (uwaga, w każdym województwie przedział czasu jest inny). W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe i wymagającej zaświadczenia lekarskiego i/lub orzeczenia psychologa należy złożyć także te dokumenty. Dopiero po potwierdzeniu woli zostaniesz uznany lub uznana za ucznia danej szkoły, a twoje nazwisko trafi na listę kandydatów przyjętych.
  dlaucznia.pl - zyskaj nielimitowany dostęp
  Dowiedz się więcej o dlaucznia.pl
  Poznaj portal
  Sprawdź nasze materiały do nauki
  Dowiedz się więcej o dlaucznia.pl
  Poznaj portal
  Sprawdź nasze materiały do nauki