Podoba Ci się dlaucznia.pl? Możesz kupić dostęp na rok już od 9,35 zł za jeden przedmiot

Mowa zależna (reported speech)

Mowy zależnej używamy do relacjonowania wypowiedzi innych osób.

Użycie reported speech powoduje zmianę: 

  • czasów gramatycznych (zawsze idziemy jeden czas wstecz)
  • zaimków osobowych (I, she, you)
  • przymiotników dzierżawczych (my, her, your)
  • przysłówków czasu i miejsca (this weekend, here, today)

Przykłady zdań:

Mowa niezależna: You are an excellent doctor!
Mowa zależna: They said (that) I was an excellent doctor!

Mowa niezależna: We've been here before.
Mowa zależna: They said (that) they had been there before.
Przykłady użycia mowy zależnej/reported speech w zdaniu.

Zmiany czasów w mowie zależnej – tzw. następstwo czasów

Pamiętaj, aby podczas relacjonowania wypowiedzi iść jeden czas wstecz

present simple 
You work very hard.
past simple
She said that I worked very hard.
present continuous 
You are doing a great job!
past continuous
They said that I was doing a great job!
present perfect 
We have never seen this film.
past perfect
They said (that) they had never seen that film.
past simple 
I was here yesterday.
past perfect
He said (that) he had been there the day before.
will/won't 
I will help you!
would/wouldn't
He said that he would help me.
can/can't 
We can't be here today.
could/couldn't
They said (that) they couldn't be there that day.
present perfect continuous 
We have been painting this room for 5 hours.
past perfect continuous
They said (that) they had been painting that room for 5 hours.
past continuous 
I was dancing the whole night.
past perfect continuous
She said that she had been dancing the whole night.
past perfect
I had never experienced this before.
past perfect
She said (that) she had never experienced that before.
shall 
I shall ask my parents.
should
He said (that) he should ask his parents.
may 
We may be in Warsaw next week.
might
They said (that) they might be in Warsaw the following week.

Zmiany wyrażeń w mowie zależnej

W przekształcaniu mowy bezpośredniej na mowę zależną, nie można zapomnieć o zmianie poniższych wyrażeń. Naucz się ich na pamięć   

now then
today that day
tonight that night
tomorrow the next day/the following day
yesterday the day before/the previous day
last/next the last/the next
last night the night before/the previous night
next Sunday the following Sunday
here there
this that
these those
the day before yesterday two days before
ago before
Przykłady użycia mowy zależnej/reported speech w zdaniu.

SAY vs. TELL

Zapamiętaj kiedy stosujemy czasownik say, a kiedy tell.

SAY (something) - powiedzieć coś (że coś)
ex. Sonia said that you were ill. Sonia powiedziała, że jesteś chory.

TELL (somebody) - powiedzieć komuś
ex. Sonia told me that you were ill. Sonia powiedziała mi, że jesteś chory.

Pomijanie THAT

Kiedy "that" znaczy "że", można to słówko pominąć i zdanie nie zmieni znaczenia (dlatego "that" w zdaniach umieściliśmy w nawiasie).
She said that she hated me. = She said she hated me.

TELL vs. ASK – Kazał mi..., Poprosił mnie...

Kiedy oryginalne słowa mówiącego to rozkaz lub prośba, wtedy w mowie zależnej używamy bezokolicznika, czyli czasownika z "to". Nie ma wtedy następstwa czasów (nie cofamy czasów), np.

Prośba: Can you help me, please?
Mowa zależna: He asked me to help him.

Rozkaz: Shut up!!
Mowa zależna: She told me to shut up.
Kiedy zaprzeczamy, mówimy: "not to (do something)":

Prośba: Please, don't tell anybody.
Mowa zależna: Ana asked me not to tell anybody.

Rozkaz: Don't run in the corridor.
Mowa zależna: They told us not to run in the corridor.
Lubisz naukę z dlaucznia.pl? Odbierz swój rabat na dostęp nielimitowany i korzystaj ze wszystkich przedmiotów za jedyne
9.35 -15%
9,35 zł/przedmiot
Cena za całość: 84,15 zł
Podoba Ci się dlaucznia.pl? Możesz kupić dostęp na rok już od 9,35 zł za jeden przedmiot