Nowa Era - Dla Ucznia
Nowa Era - Dla Ucznia
Nowa Era - Dla Ucznia
Nowa Era - Dla Ucznia

Rekrutacja uzupełniająca do szkół średnich (2022)

W tym artykule:
  Rekrutacja uzupełniająca do szkół średnich
  Fot. Shutterstock
  Rekrutacja uzupełniająca do szkół średnich (2022) to opcja dla tych, którzy w pierwszym etapie naboru do szkół nie znaleźli miejsca w wybranym liceum, technikum albo wybranej szkole branżowej pierwszego stopnia. Sprawdź, jak działa rekrutacja uzupełniająca.

  Niedługo rusza rekrutacja uzupełniająca do szkół średnich (2022). To dodatkowa rekrutacja do szkół średnich: liceów, techników i szkół branżowych pierwszego stopnia, przeznaczona dla tych kandydatów, którzy w pierwszym etapie naboru nie zostali nigdzie zakwalifikowani. To nie znaczy, że mają aż tak złe wyniki w nauce. Po prostu ich liczba punktów rekrutacyjnych nie wystarczyła do tego, by dostać się do jednej ze szkół wpisanych na listę preferencji we wniosku.

  Jak działa rekrutacja uzupełniająca?

  Rekrutacja uzupełniająca do szkół średnich opiera się na takich samych zasadach jak rekrutacja zasadnicza. To znaczy, że musisz złożyć wniosek w systemie elektronicznym albo wypełnić wniosek pobrany ze strony szkoły (to zależy od tego, jaki system obowiązuje w twojej gminie – elektroniczny czy tradycyjny). Robisz to tak, jak w pierwszym etapie naboru, czyli pod koniec roku szkolnego w ósmej klasie.
  W systemie elektronicznym pojawi się informacja o tym, w których szkołach pozostały wolne miejsca – możesz po prostu wybierać spośród nich. Trudniej mają kandydaci, którzy korzystają z tradycyjnego systemu, bo informacji o wolnych miejscach muszą poszukać sami. Takie informacje pojawią się na stronach internetowych poszczególnych szkół, na stronie kuratorium oświaty dla twojego województwa, a także na stronach jednostki samorządu terytorialnego w części dotyczącej edukacji.
  Dowiedz się, ile szkół możesz wpisać do swojego wniosku w rekrutacji uzupełniającej – w poszczególnych gminach i powiatach może to być różna liczba szkół. Może też być inna niż w pierwszym etapie rekrutacji!

  Dodatkowa rekrutacja do szkół średnich – terminy

  Składanie wniosków w ramach rekrutacji uzupełniającej w 2022 roku odbywa się według różnego harmonogramu dla poszczególnych województw. Na złożenie wniosku jest mniej czasu niż w pierwszym etapie, dodatkowa rekrutacja do szkół średnich trwa tylko kilka dni. W niektórych województwach inne terminy są dla kandydatów, którzy składają wnioski do zwykłych klas, a inne – dla osób próbujących się dostać do klas dwujęzycznych, sportowych, artystycznych i innych, do których obowiązują dodatkowe egzaminy.
  Poniżej podajemy terminy, w których odbywa się rekrutacja uzupełniająca w 2022 roku w poszczególnych województwach:
  • województwo dolnośląskie: 2–4 sierpnia (do godz. 15.00);

  • województwo kujawsko-pomorskie: 25 lipca–1 sierpnia (do godz. 15.00), 25–26 lipca dla zdających egzaminy;

  • województwo lubelskie: 29 lipca–3 sierpnia;

  • województwo lubuskie: 2–5 sierpnia (do godz. 15.00);

  • województwo łódzkie: 25–28 lipca (do godz. 12.00);

  • województwo małopolskie: 27 lipca–3 sierpnia, 27–28 lipca dla zdających egzaminy;

  • województwo mazowieckie: 1–3 sierpnia (do godz. 15.00);

  • województwo opolskie: 2–4 sierpnia;

  • województwo podkarpackie: 2–5 sierpnia;

  • województwo podlaskie: 2–4 sierpnia (do godz. 15.00);

  • województwo pomorskie: 2–5 sierpnia;

  • województwo śląskie: 1–3 sierpnia (do godz. 15.00);

  • województwo świętokrzyskie: 2–4 sierpnia (do godz. 15.00);

  • województwo warmińsko-mazurskie: 26 lipca–5 sierpnia, 26–29 lipca dla zdających egzaminy;

  • województwo wielkopolskie: 3–5 sierpnia (do godz. 15.00);

  • województwo zachodniopomorskie: 25 lipca–1 sierpnia, 25–26 lipca dla zdających egzaminy.

  Jeśli w dodatkowej rekrutacji do szkół średnich będziesz zdawać egzamin uzdolnień kierunkowych, próbę sprawności fizycznej lub sprawdzian kompetencji lub predyspozycji językowych, sprawdź na stronie internetowej szkoły, kiedy dokładnie się on odbędzie (terminy ustala dyrektor szkoły).
  Pamiętaj, że tak jak w pierwszym etapie rekrutacji, wskazujesz szkołę pierwszego wyboru i do niej musisz dostarczyć swój wniosek.
  dlaucznia.pl - przydatne materiały do nauki

  Do kiedy trwa rekrutacja uzupełniająca?

  Między 5 a 16 sierpnia szkoły w poszczególnych województwach będą publikować listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Termin dla swojego województwa możesz sprawdzić w harmonogramie.
  Jeśli dostaniesz się do wybranej szkoły, musisz potwierdzić wolę uczenia się w niej, tzn. w odpowiednim terminie dostarczyć do szkoły oryginał świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
  Poniżej znajdziesz terminy potwierdzenia woli:
  • województwo dolnośląskie: 17–22 sierpnia;

  • województwo kujawsko-pomorskie: do 11 sierpnia (do godz. 15.00);

  • województwo lubelskie: 11–18 sierpnia;

  • województwo lubuskie: 12–19 sierpnia (do godz. 15.00);

  • województwo łódzkie: 5–10 sierpnia (do godz. 12.00);

  • województwo małopolskie: do 17 sierpnia;

  • województwo mazowieckie: 16–18 sierpnia;

  • województwo opolskie: 17–19 sierpnia (do godz. 15.00);

  • województwo podkarpackie: 17–19 sierpnia;

  • województwo podlaskie: 16–19 sierpnia;

  • województwo pomorskie: 17–22 sierpnia (do godz. 15.00);

  • województwo śląskie: 16–18 sierpnia (do godz. 15.00);

  • województwo świętokrzyskie: 12–22 sierpnia;

  • województwo warmińsko-mazurskie: 26 lipca–18 sierpnia (do godz. 15.00);

  • województwo wielkopolskie: 16–25 sierpnia;

  • województwo zachodniopomorskie: 9–11 sierpnia.

  Jeśli twoja szkoła wymaga zaświadczenia lekarskiego i/lub orzeczenia psychologa, weź ze sobą ten dokument. Możesz od razu zawieźć do szkoły dwa zdjęcia legitymacyjne oraz kartę zdrowia ucznia, którą masz ze swojej szkoły podstawowej. Teraz jesteś już uczniem szkoły średniej! Na wszelki wypadek sprawdź jeszcze, czy twoje nazwisko znalazło się na liście kandydatów przyjętych do szkoły (publikacja list odbywa się między 11 a 26 sierpnia, zależnie od województwa). Ten punkt kończy rekrutację uzupełniającą do szkół średnich.

  Rekrutacja uzupełniająca do szkół średnich (2022) – możliwość odwołania

  Kandydat, który nie dostał się do wybranej szkoły w okresie rekrutacji uzupełniającej, może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie pisemnego uzasadnienia odmowy a po jego otrzymaniu odwołać się od tej decyzji do dyrektora szkoły.
  Warto wiedzieć, że osoby, które nie są zadowolone z miejsca w szkole, mogą w czasie roku szkolnego próbować zmienić szkołę. W serwisie dlaucznia.pl znajdziesz tekst na ten temat.
  dlaucznia.pl - zyskaj nielimitowany dostęp
  Dowiedz się więcej o dlaucznia.pl
  Poznaj portal
  Sprawdź nasze materiały do nauki
  Dowiedz się więcej o dlaucznia.pl
  Poznaj portal
  Sprawdź nasze materiały do nauki
  Powiązane artykuły