Nowa Era - Dla Ucznia
Nowa Era - Dla Ucznia
Nowa Era - Dla Ucznia
Nowa Era - Dla Ucznia

Jak napisać artykuł po angielsku? – wskazówki „krok po kroku”

W tym artykule:
  jak napisać artykuł po angielsku
  Fot. Shutterstock
  Napisanie artykułu publicystycznego po angielsku może stanowić nie lada wyzwanie dla kogoś, kto musi się z tym zmierzyć po raz pierwszy. Nasze wskazówki „krok po kroku” oraz przydatne zwroty praktycznie przeprowadzą cię przez to wyzwanie. Spróbuj wejść z nami w buty rasowego dziennikarza i napisać swój pierwszy artykuł po angielsku!

  Artykuł publicystyczny – co to jest?

  Artykuł publicystyczny to wypowiedź pisemna na zadany temat, zazwyczaj przeznaczona do publikacji w internecie lub w tradycyjnej gazecie. W artykule publicystycznym zdający wyraża swoje stanowisko wobec problemu/zjawiska społecznego wskazanego w poleceniu.
  Artykuł może zawierać elementy różnych form pisemnych, takich jak opowiadanie, sprawozdanie, opis, recenzja, komentarz odautorski, opinia czy rozprawka. Głównym celem artykułu jest konkretne przedstawienie omawianej kwestii oraz zainspirowanie czytelników do działania! Gotowi?

  Artykuł po angielsku – jak napisać?

  Według oficjalnego informatora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dobrze napisany artykuł:
  • ma tytuł przyciągający uwagę czytelnika,

  • zawiera wstęp, w którym autor stara się zachęcić czytelnika do przeczytania tekstu, np. przywołując fakt lub anegdotę, sygnalizując temat artykułu w formie pytania, używając barwnego języka,

  • może zawierać pytania zachęcające czytelnika do dalszych rozważań na temat poruszany w tekście,

  • zawiera zakończenie zgodne z treścią artykułu*.

  W arkuszu maturalnym długość takiej wypowiedzi powinna wynosić 200–250 słów.

  * CKE, źródło: https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/Informatory/Informator_EM2023_jezyk_angielski.pdf [dostęp: 7.10.2022].

  Jak napisać artykuł po angielsku – wskazówki „krok po kroku”

  Jak każdą wypowiedź pisemną, również artykuł publicystyczny trzeba szczegółowo zaplanować.
  • Uważnie przeczytaj polecenie i zastanów się, o czym chcesz napisać, spisz argumenty i wszystkie „pierwsze myśli”, które przychodzą ci do głowy.

  • Zaplanuj kompozycję: wstęp, rozwinięcie, zakończenie i pamiętaj o podziale na akapity.

  • Weź pod uwagę styl artykułu – nie musi on być bardzo sztywny i oficjalny, ale napakowanie go potocznymi wyrażeniami też niestety nie przejdzie (szczególnie na maturze) 😉.

  • Stosuj zwroty i słownictwo charakterystyczne dla tematu artykułu. Jeśli chcesz powtórzyć słownictwo w podziale na tematy maturalne, zajrzyj na portal dlaucznia.pl.

  • Nie popełniaj błędów gramatycznych i stosuj szeroki wachlarz środków językowych– rasowy dziennikarz sprawdza kilka razy! Sprawdź i ty, jeśli masz wątpliwość – powtórzenie gramatyki.

  Artykuł po angielsku – WSTĘP – przydatne zwroty

  Po pierwsze – tytuł. Pamiętaj o chwytliwym tytule, który przyciągnie uwagę czytelników. Może to być hasło, cytat, przysłowie albo intrygujące pytanie, np.
  • Better safe than sorry – Lepiej dmuchać na zimne!

  • Save our school! – Ratuj naszą szkołę!

  • Have you ever thought about…? – Czy kiedykolwiek myślałaś(-eś) o…?


  We wstępie warto tak operować słowami, aby maksymalnie zaciekawić odbiorcę i zachęcić do przeczytania reszty artykułu 😊.
  • Most people believe that… – Większość ludzi wierzy, że…

  • Nowadays almost everyone… – W dzisiejszych czasach prawie każdy…

  • According to the last research… – Na podstawie ostatnich badań...

  • More and more teenagers… – Coraz więcej nastolatków…

  • Did you hear that…? – Czy słyszeliście, że…?

  • What would you say if I told you that… – Co byście powiedzieli, jeśli stwierdziłbym/stwierdziłabym, że…

  • Lately, a lot of people have been talking about… – Ostatnio większość ludzi mówi o…

  • I strongly believe that… – Bardzo mocno wierzę, że…

  • As I see it… – Według mnie…

  dlaucznia.pl - o portalu

  Artykuł po angielsku – ROZWINIĘCIE – przydatne zwroty

  W tej części artykułu po angielsku staraj się rozwinąć każdy z punktów polecenia. Używaj bogatej argumentacji i przykładów, dorzucaj anegdoty i krótkie historie. Rozwinięcie powinno mieć co najmniej dwa akapity.
  • For instance… – Na przykład...

  • In general… – Ogólnie mówiąc...

  • According to… – Według…

  • Nevertheless… – Niemniej jednak...

  • I know from personal experience that… – Z własnego doświadczenia wiem, że...

  • It is quite clear to me that… – To dla mnie dosyć jasne, że…

  • You won’t regret it if you… – Nie pożałujesz, jeśli…

  • Don’t hesitate to… – Nie wahaj się…

  • As far as… is concerned,… – Jeżeli chodzi o…

  • Let’s suppose that... – Załóżmy, że…

  Artykuł po angielsku – ZAKOŃCZENIE – przydatne zwroty

  W podsumowaniu artykułu streść krótko główną myśl swojej wypowiedzi, zachęć czytelników do refleksji i działania. Staraj się (podobnie jak we wstępie i rozwinięciu) „grać” na emocjach czytelników.
  • To sum up… / On the whole... / In conclusion… – Podsumowując…

  • To conclude, I would like to encourage everyone to… – Podsumowując, chciałbym/chciałabym zachęcić wszystkich do…

  • It was definitely worth… – Zdecydowanie warto było…

  • Personally, I think… – Osobiście uważam…

  Artykuł po angielsku – przykładowe polecenia

  Pewnie zastanawiacie się, jak mogą brzmieć przykładowe polecenia do napisania artykułu publicystycznego. Spójrzcie na kilka z nich, wybierzcie swój ulubiony temat… i do dzieła!
  1. W twojej szkole wprowadzono zakaz używania telefonów komórkowych. Młodzież zorganizowała akcję protestacyjną. Napisz artykuł na stronę internetową szkoły, w którym zrelacjonujesz przebieg akcji oraz przedstawisz i uzasadnisz swoje stanowisko w tej sprawie.

  2. W dzisiejszych czasach ludzie decydują się na spędzenie wakacji z dala od miast i kurortów turystycznych w miejscach, które są odcięte od cywilizacji. Napisz artykuł, w którym omówisz przyczyny tego zjawiska i opiszesz miejsce spełniające oczekiwania osób zainteresowanych takim wyjazdem (informator CKE).

  3. Wziąłeś/Wzięłaś udział w targach nowoczesnych technologii, gdzie można było przetestować najnowsze osiągnięcia technologiczne z różnych dziedzin życia. Napisz artykuł, w którym opiszesz przebieg swojej wizyty na targach i wyrazisz swoje zdanie na temat dziedziny życia rozwijającej się, według ciebie, najszybciej dzięki nowym technologiom. W wypowiedzi musi być zawarte uzasadnienie twojego zdania. (Repetytorium My Matura Perspectives, Nowa Era).

  4. Lokalne władze planują zamknąć schronisko dla psów w twoim mieście. Napisz artykuł do lokalnej gazety, w którym nawiążesz do popularności tego miejsca oraz przedstawisz i uzasadnisz swoją opinię na temat planowanych działań władz.

  dlaucznia.pl - zyskaj nielimitowany dostęp
  Dowiedz się więcej o dlaucznia.pl
  Poznaj portal
  Sprawdź nasze materiały do nauki
  Dowiedz się więcej o dlaucznia.pl
  Poznaj portal
  Sprawdź nasze materiały do nauki
  Powiązane artykuły

  Jak napisać zaproszenie po angielsku – wersja formalna i nieformalna

  Zaproszenie na urodziny, imprezę albo wydarzenie w szkole? No problem! Pokażę ci, jak napisać zaproszenie po angielsku według najważniejszych zasad. Warto wiedzieć, jak skonstruować zaproszenie po angielsku, gdyż jest ono jedną z najpopularniejszych krótkich form pisemnych wymaganych w szkole (poziom podstawowy matury), ale przydatnych także w codziennym życiu.

  czytaj więcej