Nowa Era - Dla Ucznia
Nowa Era - Dla Ucznia
Nowa Era - Dla Ucznia
Nowa Era - Dla Ucznia

Jak napisać dobrą rozprawkę z opinią (opinion essay) po angielsku

W tym artykule:
  Jak napisać rozprawkę po angielsku
  Fot. Shutterstock
  Rozprawka z opinią (opinion essay) to drugi najpopularniejszy typ rozprawki, którego możesz spodziewać się na maturze rozszerzonej albo na innym egzaminie z angielskiego. W rozprawce z opinią autor przedstawia swój punkt widzenia i popiera go silnymi argumentami. Gotowi? Piszemy!

  Opinion essay – od czego zacząć rozprawkę z opinią?

  Najlepiej od… sformułowania własnej opinii na temat podany w poleceniu. Zapoznaj się z dwoma przykładowymi tematami rozprawki:
  • Najważniejszych rzeczy w życiu nie można kupić za pieniądze. Napisz rozprawkę wyrażającą Twoją opinię na ten temat.

  • Internet ma więcej wad niż zalet. Napisz rozprawkę, w której wyrazisz własną opinię na podany temat.


  Teraz spróbuj zrobić zestawienie argumentów do wybranego tematu – wypisz wszystkie luźne myśli i opinie za i przeciw, jakie przychodzą ci do głowy w związku z nim. Tak naprawdę na tym etapie nie potrzebujesz jeszcze angielskiego – chociaż bardzo polecam pisanie od razu w języku królowej Elżbiety 😉 (trening!!).
  Następnie zastanów się, czy z twoich notatek wyłania się klarowny obraz – po której stronie stajesz, jakich argumentów będziesz bronić. To bardzo ważne na tym etapie. Dalej w wypracowaniu będziesz także przytaczać argumenty przeciwne i tłumaczyć, dlaczego się z nimi nie zgadzasz.

  Rozprawka „za i przeciw” kontra rozprawka z opinią – jaka jest różnica?

  For and against essay vs opinion essay

  Zadaniem rozprawki z opinią (opinion essay) jest przekonanie czytelnika do tezy/opinii postawionej przez ciebie na samym początku wypracowania. W tym wypracowaniu musisz skupić się na pokazaniu argumentów popierających twoją opinię i skutecznie ją uzasadnić.
  W rozprawce „za i przeciw” (for and against) twoja opinia nie jest tak ważna i spokojnie może (ale nie musi) pojawić się dopiero w podsumowaniu. Istotne jest zaś przedstawienie argumentów za postawioną tezą i przeciw niej. W tym typie rozprawki zawiera się mniej więcej tyle samo argumentów za, co przeciw. Więcej o tym, jak napisać rozprawkę „for and against” przeczytasz w naszym artykule: Rozprawka po angielsku – jak napisać rozprawkę „za i przeciw”.

  Opinion essay po angielsku – o tym trzeba pamiętać

  Od czego zacząć? Możesz przypomnieć sobie ogólne zasady pisania wypracowań po angielsku i przeczytać nasz poradnikowy artykuł: „Wypracowanie po angielsku w 4 krokach – jak nauczyć się pisać dobre wypracowania?”.

  Poprawnie napisana rozprawka z opinią (opinion essay) musi zawsze składać się ze wstępu, rozwinięcia i zakończenia. Podobnie jak rozprawka „za i przeciw” opinion essay zawiera cztery akapity:
  opinion essay - budowa

  Rozprawka z opinią po angielsku – WSTĘP (akapit 1)

  Na samym początku musisz jasno przedstawić tezę i zaprezentować swoją konkretną opinię na temat poruszany w rozprawce.

  WSTĘP – przydatne zwroty

  • Przedstawienie tezy:

   • It is a popular belief that… – Powszechnie wierzy się, że…
   • It is thought that… – Uważa się, że…
   • Most people agree that… – Większość osób zgadza się, że…
   • Nowadays… – W dzisiejszych czasach…
   • People say/claim that… – Ludzie mówią/twierdzą, że…

  • Przedstawienie własnej opinii:

   • As far as I am concerned… – Jeśli o mnie chodzi…
   • I am strongly in favour…/against... – Stanowczo jestem za…/przeciw...
   • In my opinion... – Według mnie...
   • As I see it… – Według mnie...

  Rozprawka z opinią po angielsku – ROZWINIĘCIE (akapit 2 i 3)

  Jest to najważniejsza część rozprawki z opinią. W dwóch kolejnych akapitach odnieś się do każdego z elementów polecenia. Podaj więcej argumentów potwierdzających twoją opinię niż zaprzeczających jej.

  ROZWINIĘCIE – przydatne zwroty
  • Akapit 2: podaj co najmniej 2–3 argumenty potwierdzające słuszność opinii, którą napisałaś(-eś) w tezie, np.:

   • The main advantage of… is… – Główną zaletą… jest…
   • The most important benefit of… is… – Najważniejszą korzyścią… jest…
   • The main argument is that… – Głównym argumentem jest to, że…
   • I fully support the idea that... – W pełni popieram pomysł dotyczący…

  • Akapit 3: podaj argumenty przeciwne do twojego zdania i zaznacz, że to opinia innych, np.:

   • On the other hand… – Z drugiej strony…
   • Opponents claim that… – Przeciwnicy twierdzą, że…
   • A negative aspect of… is… – Negatywnym aspektem… jest…
   • Although…, it cannot be denied that… – Chociaż…, to nie można zaprzeczyć, że…
   • However… – Jednakże…
   • Major disadvantage of… is… – Główną wadą… jest…

  Rozprawka z opinią po angielsku – ZAKOŃCZENIE (akapit 4)

  W zakończeniu rozprawki z opinią (opinion essay) musisz jeszcze raz podsumować swoje zdanie i potwierdzić opinię ze wstępu (spróbuj zrobić to innymi słowami).

  ZAKOŃCZENIE – przydatne zwroty
  • Taking everything into account… – Biorąc pod uwagę wszystkie argumenty,…

  • On the whole… – Ogólnie rzecz biorąc,...

  • All in all,… – Podsumowując,…

  • In conclusion,… – Podsumowując,…

  • To sum up,… – Podsumowując,…

  Rozprawka z opinią po angielsku – ważne wskazówki

  Najważniejsze, aby pamiętać, że rozprawka to nie jest swobodna korespondencja z przyjacielem, tutaj trzeba trzymać się stylu formalnego, czyli:
  • nie używać skrótów (don’t – do not; isnt’t – is not, can’t – cannot itd.),

  • budować złożone zdania z użyciem zwrotów charakterystycznych dla rozprawki (patrz wyżej),

  • pamiętać o formie graficznej – każdy akapit w osobnej linijce (najlepiej zostawić trochę miejsca, tzw. światło, między akapitami),

  • na zakończenie sprawdzić rozprawkę pod kątem poprawności językowej i bogatego słownictwa – na powtórkę ze słówek zapraszam cię na portal dlaucznia.pl. Upewnij się też, że budujesz złożone zdania i poprawnie używasz gramatyki (zagadnienia gramatyczne powtórzysz tutaj).


  Na zakończenie możesz zapoznać się z przykładową rozprawką – opinion essay – po angielsku (wraz ze szczegółową oceną punktową) – znajdziesz ją na stronie 116 informatora maturalnego Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

  Temat rozprawki:
  Niektórzy uważają, że osoby mieszkające w blokach nie powinny mieć psów. Napisz rozprawkę, w której przedstawisz swoją opinię na ten temat, odnosząc się do zapewnienia odpowiednich warunków zwierzętom oraz do relacji właścicieli psów z sąsiadami.
  dlaucznia.pl - zyskaj nielimitowany dostęp
  Dowiedz się więcej o dlaucznia.pl
  Poznaj portal
  Sprawdź nasze materiały do nauki
  Dowiedz się więcej o dlaucznia.pl
  Poznaj portal
  Sprawdź nasze materiały do nauki
  Powiązane artykuły

  Rozprawka po angielsku – jak napisać rozprawkę „za i przeciw”

  Na maturze pisemnej z angielskiego (poziom rozszerzony) trzeba uporać się z rozprawką. Najpopularniejsza rozprawka po angielsku to „for and against essay”, czyli rozprawka „za i przeciw”. Aby ją napisać, musisz stać się mistrzem argumentowania. Czy to trudne? Nie, jeśli zajrzysz do naszego artykułu, w którym pokazuję krok po kroku, jak napisać taką rozprawkę po angielsku.

  czytaj więcej
  Od A1 do C2 – jakie są poziomy znajomości języka i co oznaczają?

  Od A1 do C2 – jakie są poziomy znajomości języka i co oznaczają?

  Zaczynasz podręcznik na poziomie A1; aby zdać maturę musisz być mniej więcej na B1; a twoja ciocia to ma już C2! O co chodzi z tymi symbolami? Najprościej mówiąc – są to poziomy znajomości języka obcego, które określają, jak go opanowałeś(-aś) i co na danym etapie powinieneś/powinnaś umieć z zakresu gramatyki, słownictwa, pisania, czytania i słuchania obcojęzycznych treści.

  czytaj więcej