Nowa Era - Dla Ucznia
Nowa Era - Dla Ucznia
Nowa Era - Dla Ucznia
Nowa Era - Dla Ucznia

Rozprawka po angielsku – jak napisać rozprawkę „za i przeciw”

W tym artykule:
  jak napisać rozprawkę po angielsku
  Fot. Shutterstock
  Na maturze pisemnej z angielskiego (poziom rozszerzony) trzeba uporać się z rozprawką. Najpopularniejsza rozprawka po angielsku to „for and against essay”, czyli rozprawka „za i przeciw”. Aby ją napisać, musisz stać się mistrzem argumentowania. Czy to trudne? Nie, jeśli zajrzysz do naszego artykułu, w którym pokazuję krok po kroku, jak napisać taką rozprawkę po angielsku.

  Czym jest rozprawka „za i przeciw” po angielsku?

  To wypracowanie, w którym trzeba przedstawić argumenty „za” i „przeciw” albo zalety i wady danego rozwiązania. Ważne, aby uzasadnienie było różnorodne i prowadziło do jakiejś konkluzji (podsumowania).

  Rozprawka po angielsku – o tym trzeba pamiętać

  Aby przypomnieć sobie ogólne zasady pisania wypracowań po angielsku, przeczytaj nasz poradnikowy artykuł „Wypracowanie po angielsku w 4 krokach – jak nauczyć się pisać dobre wypracowania?”.
  Poprawnie napisana rozprawka „za i przeciw” musi zawsze składać się ze wstępu, rozwinięcia i zakończenia. Zazwyczaj zawiera cztery akapity:
  rozprawka po angielsku - budowa

  Rozprawka po angielsku – WSTĘP

  • Akapit 1: Przedstaw ogólnie temat i napisz, że można na niego spojrzeć na dwa różne sposoby (dobre i złe strony; wady i zalety) – jest to tzw. teza dwustronna.

  • Wskazówka: Nie rozpisuj się – wystarczą 3–4 konkretne, zwięzłe zdania – koniecznie zaznacz, że widzisz zarówno wady, jak i zalety danego problemu. We wstępie możesz też zadać pytanie retoryczne, aby „podkręcić” zainteresowanie czytelnika 😉.

  Rozprawka po angielsku – ROZWINIĘCIE

  • Akapit 2: Podaj 2–3 argumenty ZA i rozwiń je, np. opisz zalety danego rozwiązania.

  • Akapit 3: Podaj 2–3 argumenty PRZECIW i podaj wady danego rozwiązania.

  • Wskazówka: Koniecznie użyj charakterystycznych zwrotów i wyrażeń, które proponujemy niżej.

  Rozprawka po angielsku – ZAKOŃCZENIE

  • Akapit 4: Napisz krótkie, rzeczowe podsumowanie. Tylko tutaj możesz ewentualnie sformułować własną opinię.

  • Wskazówka: Najlepiej, jeśli podsumowanie będzie ujmowało temat z dwóch stron (nie może być jednak przepisaniem tezy ze wstępu).

  Rozprawka for & against po angielsku – przydatne zwroty

  INTRODUCTION – wstęp

  • It is common belief that – Powszechnie uważa się, że

  • Experts claim that – Eksperci twierdzą, że

  • Most people agree that – Większość ludzi zgadza się, że

  • There are many pros and cons of – Istnieje wiele argumentów „za” i „przeciw”

  PROS – argumenty „za”

  • To start with/To begin with – Na początek

  • One major advantage/pros of… is… – Jedną z głównych zalet… jest…

  • There is no doubt that – Nie ma wątpliwości, że

  CONS – argumenty „przeciw”

  • On the other hand,… has its disadvantages. – Z drugiej strony,… ma swoje wady.

  • Opponents of... argue that… – Przeciwnicy… argumentują, że…

  • The cons are… – Wadami są…

  Jak podać kolejne argumenty?

  • For example/For instance – Na przykład

  • Firstly/secondly/thirdly – Po pierwsze/drugie/trzecie

  • Furthermore/moreover – Ponadto

  • However – Jednakże

  • In addition – Dodatkowo

  • Finally – Ostatecznie, w końcu

  CONCLUSION – zakończenie

  • All in all – Ogólnie rzecz biorąc (biorąc wszystko pod uwagę)

  • To sum it up/Summing up – Podsumowując

  • If you ask me…, I firmly believe that – Jeśli mnie zapytasz o…, to mocno wierzę, że…

  • Having considered both sides of the argument,… – Po rozważeniu obu stron sporu…

  Rozprawka for & against po angielsku – ważne wskazówki

  Najważniejsze, aby pamiętać, że rozprawka to nie e-mail do przyjaciela, tutaj trzeba trzymać się stylu formalnego, czyli:
  • nie używać skrótów (don’t – do not; isnt’t – is not, can’t – cannot itd.),

  • budować zdania złożone z użyciem zwrotów charakterystycznych dla rozprawki (patrz wyżej),

  • unikać zaimków „I, we” – gdyż wskazują na opinię osoby piszącej, lepiej wspomagać się stroną bierną – to język formalistów 😉,

  • pamiętać o formie graficznej – każdy akapit w osobnej linijce (najlepiej zostawić trochę miejsca, tzw. światło, między akapitami),

  • na zakończenie sprawdzić rozprawkę pod kątem poprawności i bogactwa językowego – na powtórkę ze słówek zapraszam cię do portalu Dlaucznia.pl. Upewnij się też, że budujesz złożone zdania i poprawnie używasz gramatyki (zagadnienia gramatyczne powtórzysz tutaj).


  Na zakończenie zachęcam do zapoznania się z przykładową rozprawką (wraz ze szczegółową oceną punktową) – znajdziesz ją na stronie 115 informatora maturalnego Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

  Temat rozprawki
  : Wiele szkół zdecydowało się na wprowadzenie monitoringu. Napisz rozprawkę, w której przedstawisz wady i zalety takiego rozwiązania.
  dlaucznia.pl - zyskaj nielimitowany dostęp
  Dowiedz się więcej o dlaucznia.pl
  Poznaj portal
  Sprawdź nasze materiały do nauki
  Dowiedz się więcej o dlaucznia.pl
  Poznaj portal
  Sprawdź nasze materiały do nauki
  Powiązane artykuły

  Jak napisać zaproszenie po angielsku – wersja formalna i nieformalna

  Zaproszenie na urodziny, imprezę albo wydarzenie w szkole? No problem! Pokażę ci, jak napisać zaproszenie po angielsku według najważniejszych zasad. Warto wiedzieć, jak skonstruować zaproszenie po angielsku, gdyż jest ono jedną z najpopularniejszych krótkich form pisemnych wymaganych w szkole (poziom podstawowy matury), ale przydatnych także w codziennym życiu.

  czytaj więcej