Nowa Era - Dla Ucznia
Nowa Era - Dla Ucznia
Nowa Era - Dla Ucznia
Nowa Era - Dla Ucznia

Sprawdzian kompetencji językowych – wszystko, o czym musisz wiedzieć.

W tym artykule:
  sprawdzian kompetencji językowych
  Fot. Shutterstock
  Jeśli w tym roku szukasz dla siebie dobrego liceum, być może spotykasz się z informacją, że do niektórych klas trzeba zdać sprawdzian kompetencji językowych. Jakie to klasy, na czym polegają egzaminy i kiedy się odbywają? Oto ważne informacje!

  W czasie rekrutacji do szkół średnich część kandydatów przechodzi sprawdzian kompetencji językowych lub sprawdzian predyspozycji językowych. Są też uczniowie, którzy zdają sprawdziany uzdolnień kierunkowych (np. plastycznych, wokalnych, muzycznych) albo próby sprawności fizycznej. Sprawdziany kompetencji (testy kompetencyjne) zdają uczniowie chcący się dostać do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

  Klasa dwujęzyczna – co to takiego?

  Sprawdzian kompetencji językowych i/lub predyspozycji językowych zdają kandydaci, którzy wybierają się do szkół lub klas dwujęzycznych. W takich oddziałach (klasach) lekcje kilku wybranych przedmiotów odbywają się w języku obcym, najczęściej po angielsku, niemiecku, francusku lub hiszpańsku. Na przykład uczniowie w klasie dwujęzycznej z językiem angielskim mogą uczyć się biologii, WOS-u czy matematyki po angielsku, a oprócz tego mają lekcje języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Pozostałe przedmioty są nauczane w języku polskim. Na lekcjach prowadzonych po angielsku nie używa się języka polskiego, prace pisemne także należy przygotowywać w języku obcym. Dzięki temu można lepiej opanować słownictwo, oswoić się z różnymi konstrukcjami gramatycznymi, zyskać swobodę wypowiedzi. To szczególnie ważne dla tych uczniów, którzy myślą o zagranicznych studiach albo o pracy w międzynarodowych zespołach. Obecnie na całym świecie językiem nauki jest angielski. To w tym języku publikuje się teksty naukowe w prestiżowych czasopismach i w internecie, a także wygłasza referaty na konferencjach. Doskonała znajomość języka jest więc przepustką do sukcesu.

  Międzynarodowa matura IB – jak ją zdać?

  Niektóre szkoły w większych ośrodkach prowadzą także dwujęzyczną naukę, która jest częścią przygotowania do zdania międzynarodowej matury IB. Do tych szkół także obowiązują sprawdziany kompetencji językowych. W czteroletnim liceum dwie pierwsze klasy są klasami wstępnymi, a program dalszych, odpowiadających klasie III i IV, stanowi przygotowanie do międzynarodowej matury w języku angielskim. Uczniowie realizują przedmioty takie jak teoria wiedzy, piszą pracę dyplomową, uczą się krytycznego myślenia, zdobywają kompetencje w zakresie rozwiązywania problemów, szukania nowych rozwiązań, kreatywności. Program nauczania do matury IB to nowoczesna edukacja, przygotowująca do funkcjonowania w świecie różnorodnym kulturowo. Międzynarodowa matura jest honorowana przez większość uczelni w Polsce i za granicą.

  Sprawdzian kompetencji językowych – egzamin z języka

  Kandydaci do klas dwujęzycznych w liceach zdają dwa rodzaje sprawdzianów: sprawdzian kompetencji językowych i sprawdzian predyspozycji językowych.
  Sprawdzian kompetencji językowych ma na celu sprawdzenie wiedzy z zakresu wybranego języka nauczanego w szkole podstawowej. Obejmuje zarówno rozumienie treści, jak i używanie konstrukcji gramatycznych. Krótko mówiąc: jeśli taki egzamin zdajemy z języka niemieckiego, musimy znać ten język w stopniu, który umożliwia nam rozwiązanie testu z historyjkami, zdaniami do uzupełnienia, pytaniami o zasady gramatyki itp. Szkoły dwujęzyczne lub z oddziałami dwujęzycznymi zwykle publikują na swoich stronach informacje o zakresie wiedzy, który kandydaci powinni opanować, lub przykładowe testy z ubiegłych lat.
  dlaucznia.pl - uczysz się w szkole średniej

  Sprawdzian predyspozycji językowych – test zdolności

  Czym innym jest sprawdzian predyspozycji językowych. Aby go zdać, nie trzeba znać konkretnego języka, ale należy wykazać się umiejętnościami dotyczącymi pisowni, budowania zdań czy wyczuciem zasad słowotwórstwa. Egzaminujący chcą wiedzieć, czy kandydat widzi w obcym tekście pewne prawidłowości (np. zasady odmiany, pisowni) albo czy na podstawie jakiejś znanej mu reguły gramatycznej jest w stanie domyślić się, jak stworzyć nieznane mu słowo. Takie umiejętności bardzo pomagają w nauce języka obcego i zrozumieniu jego logiki. Oczywiście same predyspozycje nie wystarczą, trzeba jeszcze uczyć się, ćwiczyć i nie zniechęcać porażkami.

  Kiedy sprawdziany kompetencji językowych?

  W 2022 r. sprawdziany kompetencji językowych odbędą się między 31 maja a 15 czerwca – ale przedziały czasu dla poszczególnych województw trzeba sprawdzić w harmonogramie rekrutacji. O tym, którego dnia dokładnie odbędzie się sprawdzian kompetencji językowych w interesującej cię szkole, decyduje dyrektor placówki. Najpierw jednak trzeba wypełnić i złożyć wniosek w systemie rekrutacji. W większości województw czas na to jest między 16 maja a 30 lub 31 maja. Wyjątek stanowi województwo łódzkie, gdzie wnioski należy składać między 20 kwietnia a 17 maja. Pamiętaj, że wniosek trzeba przekazać do szkoły pierwszego wyboru (można to zrobić drogą elektroniczną na adres wskazany na stronie internetowej szkoły).
  A jeśli z powodu choroby czy ważnego zdarzenia losowego nie uda ci się przystąpić do sprawdzianu kompetencji językowych w wyznaczonym terminie? Koniecznie poinformuj o tym szkołę i zapytaj o dodatkowy termin. W kalendarium rekrutacji przewidziano możliwość zorganizowania dodatkowego terminu sprawdzianu.

  Egzaminy do klas dwujęzycznych – rekrutacja uzupełniająca

  Licea dwujęzyczne i realizujące program matury międzynarodowej są zwykle oblegane i już na pierwszym etapie rekrutacji zyskują komplet uczniów. Ale może się zdarzyć, że w jakiejś szkole zostanie wolne miejsce w klasie dwujęzycznej. Wtedy uczniowie, którzy nie dostali się do żadnej szkoły średniej ze swojej listy preferencji, mogą próbować dostać się do klasy dwujęzycznej w ramach rekrutacji uzupełniającej. Sprawdziany kompetencji językowych i predyspozycji językowych odbędą się pod koniec lipca lub w pierwszych dniach sierpnia (dokładną datę ustalają dyrektorzy szkół). Między 5 a 16 sierpnia okaże się, kto znalazł miejsce w nowej szkole.
  Harmonogram ten dotyczy także innych egzaminów wstępnych do liceów, np. do klas plastycznych, wokalnych, sportowych, mundurowych. Kandydaci do nich zdają sprawdziany uzdolnień kierunkowych lub próby sprawności fizycznej. Wszystkie sprawdziany kompetencyjne odbywają się na zasadach ustalonych przez dyrektorów szkół.
  dlaucznia.pl - zyskaj nielimitowany dostęp
  Dowiedz się więcej o dlaucznia.pl
  Poznaj portal
  Sprawdź nasze materiały do nauki
  Dowiedz się więcej o dlaucznia.pl
  Poznaj portal
  Sprawdź nasze materiały do nauki
  Powiązane artykuły

  Jak nie bać się mówić po angielsku? Wskazówki, jak przełamać lęk

  Żeby nauczyć się mówić, trzeba… mówić! Trening czyni mistrza! I na tych dwóch poradach ten artykuł mógłby się zakończyć 😉. Jednak nie jest to niestety takie proste, bo przed mówieniem po angielsku powstrzymuje cię jedno – często nieuzasadniony strach! Dlaczego boisz się mówić po angielsku? Jak przełamać strach przed mówieniem po angielsku? O tym dziś kilka słów.

  czytaj więcej